Hulinoi Eurooppa-päivänä: Aktiviteettivinkki

Eurooppa-päivää juhlitaan 9.5. ympäri maanosaa. Euroopan yhdentymisen alkuna pidetään Schumanin julistusta, jolla Euroopan yhteisö perustettiin 9.5.1950. Kuten julistuksestakin käy ilmi, yhteisön tärkeänä tavoitteena oli tuoda sodan runtelemalle vanhalle mantereelle rauha.

EU

54 vuotta myöhemmin Euroopan yhteisö on laajentunut kaikkiin suuntiin ja syventynyt Euroopan unioniksi. Euroopan parlamentti on yksi tärkeimmistä Euroopan unionin päätöksentekijöistä. Kukin jäsenvaltio valitsee omat parlamentaarikkonsa eli meppinsä. Vuosi 2014 on jälleen vaalivuosi, ja mikä olisikaan parempi tapa juhlia Eurooppa-päivää tänä vuonna kuin järjestää retkellä tai leirillä parlamenttisimulaatio.


Eurooppa-päivän aktiviteettivinkki: Leiriparlamentti

Edustuksellista demokratiaa voi simuloida leirillä tai retkellä valitsemalla leiriparlamentin. Parlamentille kannattaa antaa oikeaa päätösvaltaa, jotta leiriläiset innostuvat asettumaan ehdolle. Parlamentti voi päättää esimerkiksi tiskivuoroista, telttojen siisteyskilpailun voittajasta tai saunavuoroista.

Käytännön toteutus
Aktiviteetti aloitetaan järjestämällä vaalikampanjan avajaiset, joissa leiriläisille kerrotaan parlamentin tehtävistä leirillä sekä annetaan ohjeet kampanjointiin. Kannattaa muistuttaa ehdokkaita, että liian painostava kampanjointi sekä lahjonta saattaa johtaa ehdokkaan hylkäämiseen. Kun kampanjointiin ja ehdokkaaksi asettumiseen on annettu riittävästi aikaa, vaalipäivä koittaa. Valittu leiriparlamentti kokoontuu niin usein kuin sen tarvitsee, että se ehtii hoitaa tehtävänsä kunnialla.

Aktiviteetin purku
Leirin loppupuolella kokemus leiriparlamentista kannattaa käydä läpi. Leiriläiset jaetaan iän mukaan keskusteluryhmiin. Käydään läpi, mitä kampanjavaiheessa ja vaaleissa tapahtui, ja miten alkuvaiheiden koettiin sujuneen. Tekivätkö ehdokkaat yhteistyötä, auttoiko se? Millaiset ehdokkaat ”menivät läpi”? Puhutaan myös parlamentin vallankäytöstä: Ajoivatko parlamentaarikot vain omaa etuaan? Kokivatko leiriläiset vallankäytön oikeutetuksi?

Samoredu42

Riittääkö puhujan karisma läpimenoon leiriparlamentissa? Kuva: Mikko Jalo