Maailma kololla

Lippukunta, tule mukaan tuomaan Maailmaa Koloille!
Tilaa ryhmällesi tai koko lippukunnallesi, retkelle tai tapahtumaan Kuulun maailmalle kansainvälisyys ja rauhankasvatuspainotteinen ilta koulutetuilta rauhanlähettiläiltä.
Maailma Kololla on Suomen Partiolaiset ry:n vuoden 2014 viestintäja globaalikasvatushanke,
jonka tarkoituksena on tuottaa jokaisen piirin alueelle konkreettisia työkaluja ja teemailtoja ohjelmapainotuksen  teemoista. Maailma Kololla teemaillat toteutetaan tehtävään varta vasten koulutettujen vaeltajaikäisten lähettiläiden avulla. Maailma kololla hanke toteutetaan Suomen Ulkoministeriön Viestintäja globaalikasvatustuen avulla.
Ohjelmaillan voit tilata hankkeen johtajalta Sonja Uschanovilta sähköpostitse
(sonja.uschanov(a)gmail.com). Tilauksessa tulee mainita lippukunta, ryhmän ikäkausi ja arvioitu lukumäärä, kolon / tapahtumapaikan osoite, aikatoive sekä tilaajan yhteystiedot. Tilauksen perusteella lähettiläs on yhteydessä lippukuntaasi. Tällä hetkellä hankkeeseen on koulutettu vaeltajia lähettiläiksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin, LounaisSuomen
Partiopiiriin, Hämeen Partiopiiriin ja Pohjanmaan Partiolaisiin. Jos lippukuntasi sijaitsee jossakin muussa piirissä, kannattaa kuitenkin kysyä mahdollisuudesta järjestää ohjelmailta/tapahtuma alueellasi, koska osa vaeltajista ovat valmiita matkustamaan pidemmällekin Ulkoministeriön hankerahoituksen turvin.