Nyheter

Vadå, programsatsning?

Programsatsningen finns till för att stöda förverkligandet av scoutprogrammet. Varje år görs en ny programsatsning och år 2014 är ägnat åt scoutingens internationalitet och påverkan. Programsatsningen lyfter fram aktiviteter som redan finns i scoutprogrammet och ger praktiska tips för hur de kan förverkligas. Scoutprogrammet kan du bekanta dig med på scout.fi.