Äventyrsscouter

fotograf: Emma Ringbom

Äventyrsscouternas aktiviteter är indelade i fyra huvudgrupper.

Framför allt specialmärkena (till exempel Internationellt, Utvecklingssamarbete och Datafreaken) och interkardinalstrecken (till exempel Tjänst) innehåller många lämpliga aktiviteter.

För världen

Jag och mitt lag

Lyssna på mig

Upptäck världen