För världen

Bland annat genom följande aktiviteter kan äventyrsscouten bidra till att göra världen till en lite bättre plats, samt lära sig betydelsen av att hjälpa. Genom Messengers of Peace-projektet samlas goda idéer och projekt in. Bidra gärna med era egna projekt!

Norr

Scoutidealen

Bekanta er med äventyrsscouternas ideal.

Till äventyrsscouternas ideal hör att respektera andra, älska och skydda naturen samt vara ärlig och pålitlig. I världen finns en hel del  människor som blir diskriminerade eller mobbade, och naturen förstörs. Som scouter skulle vi vilja bry oss om alla människor och naturen, men ibland är det svårt. Hur kan man alls göra gott och vara till nytta? Det är ändå bättre att göra något litet än att inte göra något alls.

Diskutera: Kan alla göra något för att hjälpa andra människor eller naturen? Vad kan jag, du och vi göra?

Tips: Mobbning

Söder

Gör dagens goda gärning.

Tips 1: Ett goda gärningar-kort är ett bar sätt att uppmuntra till goda gärningar i till exempel en veckas tid. Samla goda gärningar på det och diskutera sedan de goda gärningarna på nästa möte.

Tips 2: Besök i tur och ordning, under äventyrsscoutåren, varje äventyrsscouts familj eller mor-/farföräldrar och hjälp till med till exempel trädgårdsarbeten, barnpassning eller julstädning. Efter några lyckade besök blir det också lättare att erbjuda sin hjälp åt andra människor.

Tips 3: Utför talkoarbete på den egna stugan eller på kårens stuga: töm utedass, måla ett staket, ordna i vedlidret, skogsröjningstalko etc.

Tips 4: Knyt små knutar på halsduksändorna som påminnelse om dagens goda gärning. Då man gjort en god gärning får man öppna en knut. Följande morgon knyts nya knutar igen. Passar särskilt bra på läger.

Tips 5: Delta i något jippo. Exempel: Hjälp till vid Röda Korsets bloddonationer till exempel genom att ta hand om kaffeserveringen. Delta i gemensamt ansvar- eller hungerdagsinsamlingarna som frivilliga insamlare. Samla ihop till ett hjälppaket och ge det till en organisation som förmedlar det till ett utvecklingsland, eller sätt det i frälsningsarmens julinsamling. Var och en kan hemifrån hämta med sig saker till paketet; en till två leksaker, kläder och saker som man inte själv mera behöver, men som ändå är i bra skick.

Källa: Toimintavinkit

Interkardinalstreck

Tips: Tjänst

Specialmärken

  • Datafreaken

Bekanta er med nätet. Tala om nätmobbning.

  • Stadsliv

Delta i ett städtalko i stadsmiljö

  • Utvecklingssamarbete