Förbättra världen

Tips 1:

Foto Ida Ringbom

Scouterna får minst en dagstidning per patrull, och letar i den efter en artikel om något som de inte tycker står rätt till. Det kan vara allt från lokala händelser (t.ex.”Fritidsgård nedläggningshotad”) till globala katastrofer (t.ex. ”Svält och krig i Zimbabwe” eller ”Växthuseffekten hotar världens isbjörnar”). Reservera 10 minuter för den här delen.

Utifrån artikeln får scouterna sedan resonera kring vad de skulle kunna göra för att förbättra situationen. Här kan det behövas vuxenstöd för att få bra diskussioner. Saknas det ledare kan det vara bra att samla ihop flera patruller och diskutera tillsammans. Följande frågor kan underlätta: Vad är problemet? Kan samma problem visa sig på något annat sätt än det som står i artikeln? Vilka berörs av problemet? Fler än de som nämns i artikeln? Finns det någon som arbetar med att lösa problemet nu? Finns det organisationer (t.ex. FN, Röda Korset, Greenpeace) som jobbar med frågan? Vad gör de åt saken? Vad kan ni göra? Kom ihåg att både konkreta saker (t.ex. att besöka ensamma äldre eller baka bröd till hemlösa) och saker som görs för att påverka någon som har mer makt än man själv över situationen (t.ex. prata med politiker, skriva insändare eller tjata på sina föräldrar att de ska köra mindre bil) är viktiga insatser! Tänk på visdomsordet ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något!” Reservera ca 45 minuter för den här delen.

Sedan sätter scouterna ihop ett skådespel som beskriver problemet och den insats de har bestämt sig för, och spelar upp det för de andra patrullerna. Diskutera skådespelen tillsammans med de andra patrullerna! Några diskussionsfrågor: Skulle ni kunna genomföra det här på riktigt? Hur skulle ni behöva förbereda er i så fall (ex. material, kontakter)? Kanske ska ni lägga in ett möte och faktiskt göra det?! Kommer någon på något annat man kan göra åt samma problem? Vilka organisationer tror ni kan hjälpa er med problemet? På vilka sätt skulle de kunna hjälpa till? Kanske kan ni göra en insats för världen tillsammans med någon av organisationerna?

Förverkliga någon/några idéer på följande möte.

Källa: Scouterna

Tips 2

Spela ett välfärdsspel! Välfärdsspel kan göras på olika sätt. Meningen är att deltagarna ska få känna att orättvisor finns. Spelet kan genomföras t.ex under mellanmålet. Scouterna delas i fyra grupper. Grupp ett får gå till ett dukat bord med te, hårt bröd, mjukt bröd, smör och pålägg. Grupp två får te och hårt bröd vid sitt bord. Grupperna tre och fyra får bara te.

Diskutera: Hur kändes detta? Delar vi rättvist i världen? Vilka länder är rika och vilka är fattiga? Se på en jordglob! Vad kan man göra? Spara på världens resurser? Handla utan att gå genom mellanhänder i rika länder? Samla in pengar?

Källa: Scouterna

Tips 3

Alla människor, djur och växter behöver vatten. På vissa platser på jorden blir det torka ibland. Alla måste spara på vattnet och man måste kanske gå långa sträckor för att hämta det. Här i Sverige använder varje människa massor av vatten varje dag och det kommer direkt ur kranen. Det är orättvist.

Ge varje patrull en halv liter vatten, ett eller två paket kallrörd efterrätt av något slag (”tillsätt vatten och vispa”), en skål, en visp, en mugg per person, outspädd saft i lagom mängd så att det räcker till en mugg var samt en diskborste. Uppgiften är att tillreda och äta efterrätten, att blanda och dricka en mugg saft var samt att diska efteråt. Snart kommer patrullen på att vattnet inte räcker. Då får de veta av dig att det finns möjlighet att hämta mera. Om de bjuder dig på lite av efterrätten talar du om var. Vattnet finns ett par hundra meter längre bort. Scouterna får hämta det med hjälp av sina muggar (eller med hjälp av skålen de fått, men den är det ju troligen efterrätt i nu). Även detta vatten är begränsat. Sätt ut en liten dunk bara. När det är slut så är det slut.

Diskutera: Hur kändes detta? Svårt? Orättvist? Vad använder vi vatten till varje dag? Hur kan man göra för att få mera vatten till platser som har ont om det? Hur kan vi vara rädda om vattnet när vi är på läger?

Källa: Scouterna

Tips 4

Diskutera fattigdom: Vad är fattigdom? Äventyrsscouterna ritar en bild av hur man kunde minska fattigdom. Då alla ritat klart presenterar de sina idéer i patrullen. Patrullen väljer en av idéerna och funderar tillsammans på hur man kunde förbättra den. Skriv ned idén på baksidan av bilden och skicka den till en utvecklingssamarbetsorganisation.

Kom ihåg att fattigdom är ett svårt och laddat ämne. Det finns kanske scouter som på grund av sina hemförhållanden inte vill prata om fattigdom.

Källa: Scouterna