Mobbning

Tips 1, mobbning

Foto: Ida Ringbom

Diskutera mobbning: Vad är mobbning? Vilka olika former har mobbning? Varför mobbar någon? Hur påverkar mobbningen den som mobbas? Hur påverkas mobbarna? Hur påverkas gruppen/samhället omkring?

Uppgift för äventyrsscouterna:

  • Rita av din hand på ett färgat papper
  • Skriv för varje finger in en person som du kan vända dig till om du blir retad (t.ex. en vän, förälder, lärare, någon ur skolans personal, lagets kapten, polisen, kuratorn, ett syskon).
  • Motivera varför du valt just de personerna.

Källa: Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

 

Tips 2, våld

Diskutera våld: Vad är våld? Vilka former av våld känner äventyrsscouterna till? Vilka olika sorters våld finns det? (fysiskt våld, psykiskt våld, hot om våld).

Dela in scouterna i patruller. I patrullerna diskuterar scouterna i ungefär 15 minuter våldsamma situationer som de varit med om, sett eller hört om (till exempel i skolan, i familjen, med vännerna). Patrullerna väljer sedan en av dessa situationer och gör en still-bild som förklarar situationen för de andra. Alla patrullmedlemmar ska medverka i bilden och den får inte innehålla ljud eler rörelser. Med hjälp av ställningar och miner beskrivs personernas roller (t.ex. offer, våldsutövare, vittne).

Patrullen visar upp sin stillbild och de andra diskuterar vad de tror at sker i bilden (patrullen själv får inte delta i diskussionen).

Då alla patruller visat upp sina bilder fortsätter arbetet igen patrullvis. Patrullerna diskuterar hur konfliktsituationen som de spelade upp kunde lösas utan våld. Då de kommit fram till en lösning skapar de en still-bild av lösningen.

Stillbilderna visas igen upp för de andra. Efter att stillbilden visas diskuterar först de andra vad de tror att de sett. Efter det får patrullen själv berätta vad de visade i sin första stillbild och vilken lösning som presenterades i den andra. De andra scouterna får kommentera och presentera egna lösningar till konfliktsituationen. Uppmana scouterna att utvärdera lösningsförslagen utgående från sina egna erfarenheter. Påpeka att det oftast finns flera än en lösning.

Diskutera: Kunde ni identifiera er med situationerna? Har ni någonsin varit i en våldsam situation? Var det svårt att hitta en lösning på situationen/konflikten? varför? Hur kom ni fram till lösningen? Hur kändes det att vara en del av stillbilden? Kändes det bättre att förevisa bilden av lösningen? Varför, eller varför inte? Varför blir människor våldsamma? Hittade ni på sätt att minska eller helt undvika våld i svåra situationer? Hur syns ett våldsamt beteende?

Tips åt ledaren:

  • Ta hänsyn till barn som upplevt våld.
  • Barnen kan också välja ”en typisk situation” och behöver inte tala om sina egna upplevelser om de inte vill.
  • Då du presenterar övningen kan du gärna visa hur stillbilden fungerar.
  • Det kan vara svårt för barnen at hitta realistiska lösningar på konfliktsituationerna, framförallt de som inbegriper vuxna. Förbered dig på att kunna ge inormation om stöd- och skyddstjänster, inklusive lokala barnskyddsinstanser.

Källa: Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

 

Tips 3

Ett enkelt sätt att belysa mobbningens följder är att ta ett vitt och slätt pappersark och skrutta det/slå på det. Be äventyrsscouterna försöka släta ut pappret igen.

All mobbning lämnar spår.

Källa: HC-partiolaiset. Saara Pajunpää