Tjänst

Vänskap

1. Äventyrsscouten fungerar som familjens avfallsansvariga under två veckors tid

Äventyrsscoutens uppgift är att i två veckors tid påminna familjen om vikten av att sortera samt föra ut avfallet.

2. Äventyrsscouten överraskar familjen med att arrangera en gemensam fest och bjuda på egenhändigt bakade bullar eller semlor.

3. Äventyrsscouten arrangerar städtalko i familjens klädskåp. Kläder som blivit för små eller annars bara inte används förs till lopptorg eller återvinning.

4. Äventyrsscouten hjälper till vid storstädning hemma t.ex. dammar mattor, tvättar fönster eller tvättar golv

5. Äventyrsscouten hjälper till med hushållssysslor under en veckas tid (hänger upp tvätt, diskar, tömmer diskmaskinen etc.)

6. Äventyrsscouten deltar i ett städtalko på gården (t.ex. på församlingens lägergård, kårens stuga, den egna gården eller närbutikens gård)

7. Äventyrsscouten bekantar sig med handikappscouting och diskuterar handikapp och olikheter

8. Äventyrsscouten deltar som assistent åt en handikappscout på ett gemensamt scoutevenemang

9. Äventyrsscouten arrangerar tillsammans med laget en terränglek eller en stadsmanöver åt kårens eller grannkårens vargungar

10. Äventyrsscouten bekantar sig under en internationell kväll med seder och matkultur i Europeiska länder

 

Miljö

1. Äventyrsscouten gör en cykelutfärd till kårens stuga eller liknande tillsammans med patrullen eller laget

2. Äventyrsscouten bekantar sig med trädgården genom att delta i trädgårdstalko i en bekants trädgård

3. Äventyrsscouten undviker att använda elektricitet under ett möte eller en utfärd. Till vad behövs el? Hur kan elektriciteten ersättas? Hur kan man minska på elförbrukningen hemma? Gör en minnestavla till anslagstavlan i hemmet med idéer för hur elförbrukningen kunde minskas

4. Äventyrsscouten deltar i ristalko eller dikesröjningstalko. (mer info fås bland annat av skogsvårdsföreningar eller 4H-föreningar)

5. Äventyrsscouten deltar i arrangerandet av vårstädningstalko på vägrenarna och hjälper till att städa vid vägar och gator. Om talkot kan man komma överens med kommunens ansvariga.

Aapo Rainio från PäPa ordnade ett krattningstalko. Såhär berättar han om det:

”På hösten slog mig tanken att nu är det bästa tiden för ett krattningstalko, så jag satte igång. Jag tog kontakt med Helsingfors byggnadskontor eftersom det är de som ser till att parkerna hålls snygga. Byggnadskontorets frivilligarbetarkoordinatorer utsåg åt oss ett område, som under den tid som vi planerat skulle vara i stort behov av krattning. Till platsen fixade de också skräpcontainers och presenningar för lövtransporteringen. Ett krattningstalko är ett enkelt sätt att göra något för det genesamma goda. Det lönar sig att ta modigt ta kontakt med flera olika instanser. Hjälp finns nästan alltid för den som söker det.”

6. Äventyrsscouten anlägger en blomsteräng och deltar i talkon. (mer info fås till exempel av den lokala 4H- föreningen)

7. Äventyrsscouten delta i Natur och Miljös våruppföljning, d.v.s. rapporterar hur våren framskrider under mars-maj på veckosluten och en valfri dag. Man behöver inte följa med varje veckoslut. Uppföljningsblanketter kan beställas av Natur och Miljö, beställ en blankett för varje äventyrsscout.

 

Samhälle

1. Äventyrsscouten bekantar sig med kommun- eller stadsstyrelsen under ett möte till vilket en kommun- eller stadsstyrelsemedlem bjuds in för att berätta om verksamheten. (till exempel om hur barn- och ungdomsärendena sköts)

2. Äventyrsscouten deltar i en lokal eller nationell insamling (t.ex. gemensamt ansvar, krigsveteranerna, hungerdagen, törstdagen, insamling till förmån för invalider..) Äventyrsscouten tar tillsammans med patrullen eller laget reda på insamlingens bakgrund och mål och vart de insamlade pengarna går. Man kan bekanta sig med de olika organisationerna via internet eller material man får direkt av organisationen.

3. Äventyrsscouten deltar i en talkodag på en lägergård eller ett lägerområde. Man kan ordna talkodagen tillsammans med församlingens ungdomsarbetare eller distriktet och snygga upp olika platser med hjälp av ett större gäng.

4. Äventyrsscouten förverkligar tillsammans med laget ett mindre medelsanskaffningsjippo, till exempel lopptorg i samband med ett av kårens evenemang. Inkomsterna doneras till något speciellt välgörande ändamål. Försäljning av scouternas adventskalender är också medelsanskaffning.

Målet för insammlingen kan vara till exempel Woomal 2-projektet eller WAGGGS:s Thinking Day-fond.

Gå på mötet före försäljningsjippot igenom hur man uppför sig sakligt i en försäljningssituation. Förklara för äventyrsscouterna att de representerar scoutrörelsen utåt, så scouthalsduken ska vara på. Uppmuntra scouterna att klä sig i officiella, eller halvofficiella scoutkläder, ifall evenemanget är sådant att det passar. För många deltagare i evenemanget kan det att de känner igen scouterna utgöra en motivation för att understöda scoutingen.

Källa: Toimintavinkit

5. Äventyrsscouten funderar på hur bra/dåligt en människa syns i mörkret och prövar hur stor effekt reflexer har. Äventyrsscouten söker upp företag eller liknande som donerar reflexer som äventyrsscouterna kan dela ut till personer som saknar sådana.

6. Äventyrsscouten tillverkar öskar och delar ut dem åt småbåtsägare. Laget kontrollerar att det finns tillräcklig räddningsutrustning på simstränderna och att de är i skick. Fel och brister anmäls till simstrandens ansvariga.

Öskar är enkla att göra till exempel av gamla saftburkar som man klipper bort bottnen lite snett från.

7. Äventyrsscouten funderar på trafikarrangemangen i kårlokalens närhet ur cyklisters och fotgängares synvinkel. Laget gör en tavla till kårlokalens vägg för vargungarna, och märker ut de ställen där man bör vara extra försiktig

8. Äventyrsscouten presenterar tillsammans med laget något viktigt ärende för kårens ledarråd, kan till exempel be om lov att få köpa ett eget stormkök till laget eller föreslå gemensamma regler för kårlokalen.