Jag och mitt lag

fotograf: Ida Ringbom

Genom att delta i verksamhetsplaneringen och beslutsfattande i lagets och patrullen lär sig äventyrsscouterna att deras åsikter är viktiga och att de kan påverka sitt eget liv. Så klart kan äventyrsscouten delta i påverkandet också genom andra aktiviteter, men här är några bra exempel. Aktivitetsbeskrivningar hittar du genom att klicka på linkarna.

Välkommen – proviant i ryggsäcken

Skapa regler för laget. –> Tips

Väster

Planera utfärdens matlista tillsammans.

Interkardinalstreck

Planera en vandring tillsammans.

Arrangera tillsammans en terränglek eller en stadsorientering för kårens eller grannkårens vargungeflock.

Gör en motion till kårledningen om något viktigt ärende. Laget kan till exempel be om lov att köpa en egen trangia, eller lägga fram ett förslag på gemensamma spelregler för kårlokalen.

 Specialmärken

  • Skidning

Planera en skidutfärd

  • Medelanskaffning

Planera tillsammans ett adventskalendersförsäljningsjippo och bestäm till vad laget använder pengarna.