Pressbilder

Tips 1

Sök upp 5-6 lämpliga tidningsbilder och limma upp dem på papper. Försök hitta bilder somman kan tolka på flera olika sätt. Fäst bilderna på väggen.

Ge deltagarna i uppgift at för varje bild skriva två rubrikalternativ; det ena positivt, det andra negativt.

Limma upp rubrikerna under bilderna då alla är klara.

Jämför rubrikerna.

Diskutera: På hur många olika sätt tolkades de olika bilderna? Såg olika deltagare olika saker i samma bilder? Då du läser en tidning; är det bilden eller rubriken du ser först? Kan man alltid ur bilden avläsa vad som hänt i verkligheten? Hur använder redaktörerna bilder för att förmedla information, väcka intresse, väcka sympati och medlidande…? Förstärker bilderna fördomar? Diskutera hur snabbt man bedömer folk på basis av utseende eller kön.

 

Fundera på bildernas enorma makt. Vilken slags bildmaterial används i tidningar, reklamer och välgörenhetskampanjer? Sök upp bilder som används i positiv anda och bilder som vilseleder.

 

Tips 2

Ge varje patrull en tidning och be dem söka upp en nyhetsbild vars syfte är oklart utan rubriken. Patrullen klipper ut bilden och rubriken och limmar upp bilden på ett papper och hänger upp den på väggen.

Diskutera i patrullerna: Vad händer på bilden? Varför har bilden tagits? Vad händer till följande? Vad betyder bilden?

Efter diskussionen skriver patrullerna nya rubriker till bilderna.

Avsluta med att gå igenom de ursprungliga rubrikerna. På vilket sätt skiljer de sig från rubrikerna som patrullen hittat på? På vilket sätt ändras syftet med bilden då rubriken ändras?

Källa: Pedagogies of Media and Information Literacies  UNESCO IITE, Moscow 2012