Internationell fest

Foto: Juho Keitaanniemi

Ordna en internationell fest tillsammans.

Scouterna diskuterar parvis i några minuter vad de vill att händer under den internationella festen. Sammanställ sedan en gemensam lista. Efter det får scouterna var och en för sig fundera på, och skriva ned, hur festen förverkligas och vad som ska ingå i den. Planerna hängs upp på väggen. Då alla är klara grupperas lapparna enligt innehåll. Diskutera vad ni allt hinner göra och vad ni vill göra. Rösta, om det behövs.

Tips på vad ni kan göra:

 • Mat
 • Musik
 • Lekar från landet ifråga
 • Nationaldräkter
 • Högläsning ur berättelser från landet
 • Se filmsnuttar om landet ifråga
 • Gör/visa en plansch som beskriver landet, scouting i landet, barnens situatione i landet…
 • Rejäl handel produkter
 • Välkommenskyltar på landets språk
 • Besök i ifrågavarande landet
 • Frågesport