Utvecklingssamarbete

Foto: Ida Ringbom

Specialmärke: Utvecklingssamarbete

1. Ta reda på vad orden utvecklingssamarbete och utvecklingsland betyder.

Bakgrundsinfo: Utvecklingssamarbete innebär stöd från ett land till ett annat för att befrämja utveckling och välmående. Utvecklingssamarbete begränsas inte bara till ekonomisk finansiering utan handlar också om att dela kunskap och föra en dialog. Ett utvecklingsland är ett land som inte har uppnått en viss ekonomisk och samhällelig nivå av utveckling som skulle ha lett till en materiellt hög levnadsstandard.

2. Ta reda på vad som menas med Rejäl handels varor och bekanta dig med närbutikens utbud.

Bakgrundsinfo: Rättvis handel

Tips 1. Besök en butik. Tävla om vem som hittar flest Rättvis handel-produkter.

Tips 2: Ta fram en banan och fråga scouterna hur mycket en banan kostar. En banan kostar ca 35 cent. Hur fördelas intäkterna? Äventyrsscouterna får anta olika roller och gissa hur mycket de förtänar.

  • Butiksägaren i Finland (rätt svar: 35%)
  • Partihandeln (rätt svar: 33%
  • Fraktföretaget (rätt svar: 22%)
  • Återförsäljaren (rätt svar: 7%)
  • Jordbrukaren (rätt svar: 3%)

Diskutera: Vad tycker ni om fördelningen? Hur tycker ni att fördelningen borde se ut? Borde vi betala mer för bananer i Finland?

Källa: KFUK-KFUM speiderne

3. Jämför levnadsförhållandena för invånarna i u- och i-land i fråga om mat, vatten, arbete och demokratiska och mänskliga rättigheter.

Tips: Vatten och mat, Skola

Bakgrundsinfo: water.org, unicef (på finska)

4. Gör en utfärd eller något annat evenemang med patrullen där ni använder så mycket som möjligt av Rejäl handels produkter. Gör t.ex. Rejäl handels chokladbananer.

5. Gör Rejäl handels produkter kända i er kår.

Ni kan också utreda om Rättvis handel –produkter används på kommunbyråerna. Skriv ett brev till beslutsfattarna.

6. Delta med sparbössa som insamlare på FRK:s hungerdagsinsamling, gemensamt ansvar insamlingen, Unicefs törstdags insamling eller någon annan insamling och ta reda på målet med insamlingen och vart de insamlade medlen ska gå.

7. Samla in gamla kläder, skolmaterial etc. och ge dem till någon organisations insamling. Ta reda på vad som händer med det insamlade materialet.

Exempel på organisationer: Nada Hope

8. Bjud in en finländare som arbetat i ett u-land eller en person som kommer från ett u-land, för att berätta om hur det är att leva i ett u-land.

Gästen kan vara till exempel en kompis, en kollega eller någon av scouternas föräldrar. Kontakter fås också via församlingen, invandrarorganisationerna eller studentföreningarna. Kontakt med utländska scouter som studerar i Finland fås via studentkårerna eller ESN.

Gästen berättar om sitt hemland, till exempel om skolan, klimatet och traditionela fester. Hurudan är landets historia och statsskick? Ni kan också diskutera språk, klädsel, religion, mytologi och traditioner. Vilka traditioner har gästen hållit fast vid också i Finland? Produceras viktiga export-produkter, som kan köpas också i Finland, i landet? Hurudana är familjeförhållandena och familjelivet i landet? Vilka djur lever i landet? Finns det miljöproblem? Bilder är trevliga! Gästen berättar också varför hen flyttat/återvänt till Finland. Om gästen blirivt tvungen att fly från landet kan hen berätta vad som hände, varför det blev så och hur flykten gick. Låt scouterna fråga frågor och berätta om sina tankar. Förbered tillsammans med gästen någon/några aktiviteter, till exempel lekar, mat, sans sång eller en saga.

Diskutera till slut: Vilka är de största skillnaderna mellan det andra landet och Finland? Vilka likheter finns? Skulle du vilja bo i det andra landet?

Källor: Scouterna och Girlguiding UK

9. Bekanta dig med u-ländernas vatten- och matsituation och försök att leva en dag på samma mängd vatten som man lever på i genomsnitt i ett u-land.

Brist på vatten, eller tillgång till rent vatten är en av de stora utmaningarna för att lösa för att utrota hunger, sjukdomar och fattigdom. 20 liter vatten är vad som krävs för att en person ska klara det mest nödvändiga. Många har inte ens så mycket vatten. Över en miljard människor saknar tillgång till tillräckligt med vatten för att uppfylla de grundläggande behoven.

I Norden använder vi 200 liter vatten per person och dag. 10 liter till dryck och mat, 40 liter till toalettspolning, 40 liter till disk, 30 liter till tvätt av kläder, 70 liter till personlig hygien och 10 liter till städning, biltvätt och övrigt.

Tips: Vatten och mat (på kommande)

10. Tillverka tillsammans i patrullen eller laget en Anna och Toivo docka som Unicef får adoptera. Sy eller sticka lappar enligt instruktionerna för Vaaka ry:s lapptäckesprojekt, som sänder varma lapptäcken runt omkring i världen.

11. Delta i ett utvecklingssamarbete som ordnas av scouterna eller någon annan organisation.

12. Om kåren har ett fadderbarn eller brevvänner från något avlägset scoutland (t.ex. Nepal, Senegal eller Gambia), bekanta dig med det landets scoutverksamhet och skriv till fadderbarnet eller brevvännen.

13. Fördjupa dig i ett u-land och dess kultur (seder och bruk, religion, musik, traditioner).