Skola

Bakgrundsinfo om utbildning globalt sett

Tips 1

Alla världens barn får inte gå i skola. Gör en reklam för att alla ska få göra det. Ni kan göra reklamen till exempel som en TV-reklam eller som en plansch.

En skola i Rwanda

Fundera på följande frågor:

 • Vad är ert budskap?
 • Vilka är era argument?
 • Vilken är målgruppen?
 • Är de intresserade av argumenten?
 • Hur kan ni göra budskapet starkare?

Källa: WAGGGS, Thinkingday material 2014

 

Tips 2

Dela gruppen I två mindre grupper. Den ena gruppen ritar en stor bild föreställande en bra skola, den andra gruppen ritar en stor bild föreställande en dålig skola. Rita in så många bra respektive dåliga saker som ni kan komma på.

Byt papper och diskutera likheter och skillnader. Vad är det som gör en bra skola?

Exempelfrågor:

 • Vad finns på båda bilderna?
 • Finns det något som överraskar i bilderna?
 • Skulle bilderna se lika ut om de ritats någon annanstans i världen? Varför/Varför inte?
 • Varför är inte alla skolor bra?

Dela bilden på adressen www.fb.com/wagggs.

Visa upp bilderna på kårens Thinking Day evenemang.

Källa: WAGGGS Thinkingday-material 2014

 

Tips 3

Diskutera:

 • Ifall det inte fanns någon skola, hur skulle ni spendera era dagar då?
 • Skulle ni lära er något under de dagarna?
 • Vad för saker skulle ni lära er?
 • Om era föräldrar inte skulle ha gått i skola; skulle de ha jobb nu?
 • Behöver era föräldrar kunna läsa och skriva i sina jobb?
 • Hur skulle ditt eget liv se ut utan utbildning?
 • Finns det något skolämne som du är säker på att du aldrig kommer att behöva?
 • Vilka möjligheter får man med hjälp av utbildning?
 • Vilken nytta har skolgången för barn i fattiga länder?
 • Vad är det som hindrar en del barn från att gå i skola?
 • Varför tror man att utbildning för med sig utveckling?

Äventyrsscouterna funderar i patruller på vad den grundläggande utbildningen borde innehålla? Vilka är de basfärdigheter som alla i hela världen borde behärska? Gör upp en läseordning som passar alla världens hörn utgående från de sakerna som ni tycker att är nödvändigt att alla lär sig.

Människor i olika länder lever i väldigt olika förhållanden. Hur kan ni beakta det i er läseordning?

Jämför läseordningarna. Hittade någon patrull på något som inte finns i en vanlig finsk läseordning? Lämnade någon patrull bort något som finns i en vanlig finsk läseordning?

Be patrullerna motivera sina beslut.

Källa: Finlands FN-förbund