Vatten och mat

Dessa aktiviteter uppmuntrar till att fundera på orättvisor i världen. Fler tips, som också uppmanar till åtgärder, hittar du här.

Tips 1

Foto: Ida Ringbom

En påse med mjukt godis läggs på en tallrik. Alla deltagare sitter i en ring runt tallriken med varsin tandpetare. Sedan säger en ledare en siffra mellan 1-6 (tex 2). Då ska deltagarna i tur och ordning försöka få en tvåa med tärningen, den som får en tvåa får börja äta godiset med tandpetaren, man får bara ta en i taget. Man får äta tills en annan person slår en tvåa. Då blir det den personens tur att äta. Avbryt leken efter en 10-15 minuter eller då godiset tar slut.

Diskutera: Hur kändes det att inte få något eller att få mycket godis? Finns det några paralleller i livet runt scouterna? Finns det någon som blir orättvist behandlad? Hur kunde leken blivit mindre orättvis, hur kan livet bli mindre orättvist.

Kom ihåg aspekter som allergier och eventuella godisdagar. Leken kan också lekas till exempel med russin.

Källa: Scouterna

Tips 2

Leken leks utomhus. Mät upp en yta på cirka 20×15 meter. Tag fram två stora hinkar och fyll den ena med vatten och ställ hinkarna på vardera kortsida. Tag också fram kåsor eller andra burkar för att frakta vattnet i.

Be först deltagarna att föreställa sig att de bor i en by i bergen i Afrika. Det finns inget friskt vatten i byn. Det är byinvånarnas uppgift att hämta vatten för att klara försörjningen. Problemet är att vägen till vattenkällan går genom ett område där rebeller lurar.

Dela nu upp scouterna i två lag. Ena lagets uppgift är att frakta vatten från vattenkällan (den fulla hinken) till byn (den toma hinken). Det andra lagets uppgift är att agera rebeller som har i uppgift att stoppa byinvånarna från att frakta vattnet till byn. Låt deltagarna leka en stund och byt sedan sida.

Källa: Scouterna

Tips 3

Dela upp scouterna så att en grupp är 1/3 och den andra 2/3. Den grupp som är 1/3 är de som representerar de rika i välden och den grupp som är 2/3 representerar de fattiga. Tala inte om för scouterna att de ena är fattiga och de andra är rika.
Uppgiften är att göra pappersfigurer. På ett papper finns tre figurer. En kvadrat, en stjärna och en cirkel. Scouternas uppdrag är att få ut figurerna från pappret, men de har olika förutsättningar för att göra detta. De som är rika får en sax medens de fattiga bara får själva pappret. Detta gör att de rika kommer bli klara först. De fattiga kan till exempel riva ut sina figurer, men det är viktigt att figurerna är separerade från pappret efter linjerna som markerar figuren. Är de fattiga finurliga kommer de på att de kan fråga om saxen från de rika och kanske får de låna den. Viktigt är att man säger till att inget får tas från varandra utan att man frågar och får tillåtelse av den andra gruppen.
Denna uppgiften visar att alla har olika förutsättningar. Detta visar scouterna att vissa har det lättare än andra. Diskutera övningen.

Källa: Scouterna

Tips 4

Ta fram ett antal olika föremål som scouterna kan transportera vatten i. Till exempel kåsa, hink, hatt, tratt, tvättsvamp.

Ställ ut hinken och flaskan med ca 50 meters avstånd från varandra. Varje person väljer ett av de föremål som ledaren har lagt fram innan de placerar ut sig med jämnt avstånd mellan hinken och flaskan. Scouternas uppgift är att från person till person transportera vattnet från hinken till flaskan så fort som möjligt, när flaskan är fylld är de klara. Varje person får bara springa sin del av sträckan, så det gäller att samarbeta. I denna utmaning är det samarbetet i patrullen som avgör hur bra man lyckas. Ge gärna scouterna tid att diskutera och fundera på i vilken ordning de använder redskapen.

Avsluta övningen gemensamt genom att tillsammans reflektera över hur scouterna tyckte att det gick: Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Vad skulle de göra annorlunda nästa gång? Har alla i hela världen möjlighet att leka med vatten som scouterna precis gjorde. Har alla tillgång till rent vatten att dricka? Hur kan vi hjälpa?

Källa: Scouterna

Tips 5

Ni behöver en chokladplatta, ett skärbräde, en gaffel, en kniv, mössa, handskar, halsduk och en tärning. Gruppen sätter sig i ring runt chokladplattan och börjar i tur och ordning kasta tärning. Då någon får en sexa ska hen klä på sig mössan, vantarna och halsduken och med kniv och gaffel försöka äta av chokladen med kniv och gaffel tills någon annan slår en sexa. Leken fortsätter tills chokladen är uppäten. Resultatet är i allmänhet att chokladen blivit väldigt ojämnt fördelad mellan deltagarna. Diskutera känslorna som leken väckte.

Kom ihåg allergier och eventuella godisdagar.

Källa: Scouterna

Tips 6

Gå till matbutiken. Äventyrsscouterna ska patrullvis för en euro köpa mat för en person för en dag. Efter det visar patrullerna vad de köpt för varandra. Skulle man klara sig på det? 1 euro är FN:s gräns för extrem fattigdom. Är det en bra gräns? Får man i hela världen lika mycket för en euro? vad borde maten räcka till annat än mat? vad händer om någon blir sjuk, om du behöver en ny bok till skolan eller nya skor? I världen finns det över en miljard männsikor som lever under gränsen för extrem fattigdom.

Källa: Scouterna

Tips 7

Tillred en måltid för en euro per person. 1 euro per dag per person är FN:s gräns för extrem fattigdom. Duka bordet fint. Det enda som får användas i matlagningen är det som är köpt för euron. Extra kryddor etc är inte tillåtet. Ni kan gärna bjuda in gäster till middagen. Skulle ni klara av att leva på en euro om dagen? Kom ihåg att maten borde räcka till mycket mär än bara en måltid. Hurudan är fattigdomen och hungern i Finland? Får alla här äta sig mätta? Vad berättar maten om oss, om våra värderingar och om våra intressen? Finns det specialdieter i alla delar av världen?

Källa: Scouterna

Tips 8

Berätta historian om Paulina. Paulina är 10 år gammal. Hon bor i Namibien i södra Afrika. Precis som du och jag behöver Paulina och hennes familj vatten varje dag. Till Paulinas familj hör sju personer; mamma, pappa och fem barn. För att hållas rena och friska, laga mat, diska och städa behöver familjen minst 100 liter vatten om dagen. Det finns inget vatten i närheten av Paulinas hem. Palina, hennes mamma Vilhelmina och hennes 15-åriga storasyster Kristofina måste gå de två kilometerna till vattenposten minst två gånger om dagen. Det tar fyra timmar om dagen. Vid vattenpunkten fyller de sina 15 liters ämbaren. Paulina och Kristofina orkar bara bära ett ämbare.

Hur mycket vatten använder er familj dagligen? Gör en lista på allt ni använder vatten till och räkna ihop hur mycket det blir.

 • WC-besök 60 dl
 • Ett glas vatten 2 dl
 • Handtvätt 10 dl
 • Tandtvätt under rinnande vaten 20 dl
 • Hårtvätt 200 dl
 • Dusch 500 dl (180 dl/minut)
 • Tvättmaskin 750 dl
 • Disk 300 dl

Hur många ämbaren skulle det vara?

Pröva också att bära vatten. Märk ut en bana med hinder. Hur mycket vatten är det bekvämt att bära? Hur många gånger skulle du måsta gå längs banan för att få ihop den mängd vatten som du använder dagligen?

Källa: Scouterna

Tips 9

Bekanta er med texten nedan och tillred en måltid av de givna ingredienserna.

 • Var fjärde sekund dör en människa av hunger eller av sjukdomar relaterade till unger. Dagligen dör 25000 människor.
 • Nästan 10 miljoner människor dör av hunger eller undernäring varje år. Det är mer än vad det dog människor i första världskriget.
 • 852 miljoner människor runtom i världen lider av kronisk hunger. Av dem bor 815 miljoner i utvecklingsländer. Mängden är större än den sammanlagda befolkningen i USA, Kanada, EU och Japan . Var tredje person i Afrika söder om Sahara lider av hunger. Sammanlagt är de 198 miljoner.
 • 314,9 miljoner (37,4%) av jordens hungrande befolkning bor i Syd-Asien. Mängden är större än den sammanlagda befolkningen i Australien och USA
 • 54,8 miljoner (6,5%) av jordens hungrande befolkning bor i Latinamerika. Det är nästan lika många människor som hela Italiens befolkning (58 miljoner)
 • 40 miljoner (4,8%) av jordens hungrande befolkning bor i Mellanöstern och Nord-Afrika. Det är lika många som den sammanlagda befolkningen i Sverige och Kanada.

En normal daglig måltid innehåller ett drygt kilo livsmedel per person (2100 kcal)

En matportion består i allmänhet av följande ingredienser:

400 g ris60 g bönor
50 g majs-soja-blandning
25 g olja
15 g socker
5 g salt

Tillred en måltid av dessa ingredienser. Fundera på hur det skulle vara att äta samma mat varje dag.

Källa: Finlands FN-förbund

Tips 10

Bygg upp en fin ”Tanzaniansk kiosk” på något kårevenemang och ge i och med den deltagarna en möjlighet att sätta sig in i förhållandena i Afrika. I kiosken ändras priserna så att de motsvarar priserna för den tanzanianska medelinkomsten. En normal månadslän i Tanzaniet är 80,000 shilling, dvs ca 30 €. Den finnländska medelnettolönen är ca 2000 euro/månad, dvs. 66 gånger högre. För att förstå hur det är att köpa produkter med hjälp av en Tanzaniansk medellön ska de finländska priserna alltså tas gånger 66. I er Tanzanianska kiosk kan ni sälja vardagliga saker, sötsaker och så vidare, och förse varorna med nya prislappar med ”tanzaniaska pris”. Här några färdigt omvandlade prisexempel:

 • Ett kilo nötkött 3500 shilling – motsvarar 86 €
 • Ett paket wc-papper 4500-10,000 shilling – motsvarar 111-247 €
 • Ett paket kaffe 3500-7600 shilling – motsvarar 86-188 €
 • Ett vanligt ruthäfte 500 shilling – motsvarar 12 €
 • En chokladplatta 5700 shilling – motsvarar 141 €
 • Ett rostbröd 900 shilling – motsvarar 22 €
 • 1,5 liter dricksvatten 1000 shilling – motsvarar 24 €
 • En godispåse 3500 shilling – motsvarar ca 86 €
 • Ett paket margarin 7000 shilling – motsvarar 173 €
 • 10 st bananer 1500 shilling – motsvarar 37 €
 • Pizza 6500 shilling – motsvarar 160 €
 • Lägenhetshyra (1 rum, inget vatten eller el, spis på gården fungerar som kök) 10,000-20,000 shilling – motsvarar 247-495 €
 • Cykel 90,000 shilling – motsvarar 2300 €

Ni kan försöka sälja produkterna på riktigt. Precis som i Tanzania kommer många säkert hellre att köpa en godis för 1,3 € än hela påsen fär 86 €. Många produkter kostar ungefär lika mycket i Tanzaniet som i Finland.

Alla varor behöver inte finnas till försäljning i kiosken, utan en del kan finnas listade på väggen. Då man betänker vad saker kostar är det inte svårt att förstå varför det i många hem inte finns någon godisdag, varför kött äts bara på fester, varför maten är ytterst enkel, lägenheterna små, väldigt få har elektricitet hemma och de flesta tar sig fram till fots.

Källa Finska missionssällskapet

Tips 11

Dela in laget i två grupper så att den ena gruppen består av 20% av gruppen och den andra gruppen av 80 %. Dela ut karameller åt grupperna så att den mindre gruppen får 80% av karamellerna. Jordens resurser är ännu ojämnare fördelade. I Europa äter befolkningen i medeltal 56 kg kött per år, i USA 127 kg, i Kina 37 kg och i Afrika  9 kg. Den hållbara konsumtionen är ca 33 kg per person per år.

Källa: Norges speiderforbund

Tips 12

Varje äventyrsscout får en lapp med namnet på ett land. Scouterna från fattiga länder får 3 leksakspengar och scouterna från rika länder får 10. Med sina pengar rö sig scouterna mellan följande kontroller och utför uppgifterna:

Kontroll 1: Prickkastning. Alla får tre kast. För varje träff får scouten 10 pengar. Kastpunkten är 5 meter från målet, men den som betalar 10 pengar får gå en meter närmare.

Kontroll 2: Scouten dricker ett glas vatten. Ett glas rent vaten kostar 10 pengar. Smutsigt vatten 8vatten med mjöl eller liknande) är gratis.

Kontroll 3: Scouten ska tända ett ljus på 30 minuter. Tändstickorna är gömda. För 10 pengar kan man köpa tändstickor. Den som lyckas tända ljuset inom 30 sekunder får 20 pengar.

Kontroll 4: Scouten ska addera fem och sju. Uppgiften är skriven på svenska men med ryska bokstäver. För 10 pengar kan scouten får scouten en ”översättningsnyckel” för det kyrilliska alfabetet. För rätt svar får scouten 20 pengar.

Då alla kommit i mål räknar var och en hur mycket pengar den har. Diskutera: Hur kändes det? Fungerar världen så här?

Källa: Norges speiderforbund

Tips 13

Rent vatten hör till våra världefullaste naturresurser, och är särskild viktigt för barn eftersom de lätt smittas av diarré. För många barn dör årligen av att ha druckit smutsigt vatten.

Ordna en stafett där vatten ska transporteras med hjälp av ett vanligt pappersark.

Källa: KFUK-KFUM speiderne