Världen

Specialmärket Världen

1. Bekanta dig med världsförbunden (WAGGGS och WOSM) och med deras märken och symbolik.

Information om symbolik
en hittar du här.

2. Pricka in alla scoutländer på världskartan tillsammans med din patrull eller ditt lag.

3. Lär dig minst två utländska lekar eller danser och en scoutsång på ett främmande språk.

Välj minst fyra av följande uppgifter:

4. Välj tillsammans med din patrull minst två länder, vars kultur och scoutverksamhet ni vill bekanta er med.

5. Ordna ett program som handlar om dessa länders kultur och scoutverksamhet och visa det för en annan grupp (patrull, lag eller någon annan åldersgrupp), era föräldrar eller för hela kåren.

Tips: Internationell fest

6. Ta reda på hur många människor som bor i Finland från dessa länder och vilken deras situation är i vårt land.

7. Bekanta er med dessa länders religion, kultur, fester, musik och konst.

8. Bekanta er med deras matkultur och gör en måltid som är typisk för dessa länder.

9. Bekanta er med scoutverksamheten i dessa länder och skriv om det i er kårtidning

10. Bjud in en person från dessa länder eller någon som besökt något av länderna och låt dem berätta om sina erfarenheter därifrån.

Gästen kan vara till exempel en kompis, en kollega eller någon av scouternas föräldrar. Kontakter fås också via församlingen, invandrarorganisationerna eller studentföreningarna. Kontakt med utländska scouter som studerar i Finland fås via studentkårerna eller ESN.

Gästen berättar om sitt hemland, till exempel om skolan, klimatet och traditionela fester. Hurudan är landets historia och statsskick? Ni kan också diskutera språk, klädsel, religion, mytologi och traditioner. Vilka traditioner har gästen hållit fast vid också i Finland? Produceras viktiga export-produkter, som kan köpas också i Finland, i landet? Hurudana är familjeförhållandena och familjelivet i landet? Vilka djur lever i landet? Finns det miljöproblem? Bilder är trevliga! Gästen berättar också varför hen flyttat/återvänt till Finland. Om gästen blirivt tvungen att fly från landet kan hen berätta vad som hände, varför det blev så och hur flykten gick. Låt scouterna fråga frågor och berätta om sina tankar. Förbered tillsammans med gästen någon/några aktiviteter, till exempel lekar, mat, sans sång eller en saga.

Diskutera till slut: Vilka är de största skillnaderna mellan det andra landet och Finland? Vilka likheter finns? Skulle du vilja bo i det andra landet?

Källor: Scouterna och Girlguiding UK

11. Ordna ett skivråd el.dyl. med musik från dessa länder.

Musik hittar du i bibliotek eller till exempel på YouTube. Här ett exempel på modern Senegalesisk musik.

12. Ta reda på varifrån maten du h
ittar i butiken kommer – t.ex. ris, spaghetti, konserver och ost.

Besök enligt era möjligheter en etnisk mataffär eller en stor market. Varifrån kommer maten? Hittar ni matvaror som ni inte känner till? Äventyrsscouterna kan få i uppgift at hitta matvaror från till exempel Spanien, hitta en hylla där det finns produkter från Mexiko eller undersöka från vilket land de flesta frukter kommer ifrån.

Ni kan också besöka ett importföretag. Vilka produkter importeras till Finland? Varifrån? Hur transporteras de? Om de transporteras med flygplan; hur? Vilka regler finns för transport med flygplan? På hurudana fartyg transporteras mat till Finland? Vilka produkter exporteras från Finland?

Källa: Scouts Canada