Hjältar

Tips 1:

Explorerscouterna funderar i ca 5 minuter, var och en för sig, på tre personer som de ser som hjältar. Efter det får alla presentera sina hjältar, och på ett papper skriver patrulen upp hjältarnas namn, nationalitet och vad det är som gör dem kända, t.ex. sport, musik, kultur, politik…

Markera också på pappret vilka hjältar som nämnts av fler personer (ifall det finns sådana).

Diskutera: Fanns det överraskande hjältar? Dök det upp personer som inte alla kände till? Varför? Fanns det någon synlig trend beträffande nationalitet eller kön eller motsvarande? Om det fanns; vad är orsaken till att många hjältar har samma nationalitet, sammakulturella bakgrund eller samma kön? Vad får oss att uppskatta vissa hjältar mer än andra? Är hjältarna samma runtom i världen? Varför? Varför inte?

Aktiviteten kan planeras på förhand så att alla tar med bilder, skivor eller tidningsutklipp på sina hjältar.

Är hjältarna bra förebilder?

Följdaktivitet:

Fundera på en lokal, nationell eller internationell hjälte som ni tycker att man borde fira. Förbered en fest och bjud in gäster. Hjälten kan till exempel vara någon som visat särskild karaktärsstyrka eller uppnått något stort i sin kamp mot rasism eller främlingsfientlighet, eller kämpat för någon viktig fråga som till exempel acceptansen för AIDS-sjuka.

 

Tips 2

Fundera på finländska hjältar som ni beundrar. Gör en lista på manliga och kvinnliga hjältar. Skriv för varje hjälte upp vad hen har gjort och hurudan hen är som person.

Diskutera hjältarna: Är de bra förebilder? Märker ni att det i listan finns könsstereotypier? Hurudana människor blir hjältar? Vilka värderingar står hjältarna för? Finns det skillnader mellan män och kvinnor? Hittar ni i listan stereotypier kring finskheten?

Källa: Compass