Jag och min patrull

Att tillsammans med andra explorerscouter planera den egna verksamheten är en central del av explorerscoutprogrammet.

Genom verksamhetsplaneringen och gemensamt beslutsfattande lär sig explorerscouterna att deras åsikter är viktiga och att de kan påverka sitt eget liv. Här är några exempel på bra aktiviteter. Aktivitetsbeskrivningar hittar du genom att klicka på linkarna.

Obligatorisk utrustning

Välkommen explorerscout

Kom ihåg att ta alla i beaktande! En bra isé kan vara att rösta om aktivitetsalternativen så att inte bara de mest högljudda och pratglada patrullmedlemmarnas åsikter kommer fram.

Vardagsutrustning

Sedlar i madrassen