Lyssna på mig

Fotograf: Mikko Roininen

Här finns aktiviteter som kan hjälpa en explorerscout att uttrycka sina åsikter.

Verktygsbacken

Leonardo da Vinci bleknar

Fundera noggrant på festivalens tema. Finns det något särskilt som är extra viktigt för er? Till exempel global rättvisa, Östersjön, minoriteters rättigheter…

Utse teman för numren. Internationell scouting? Församlingsvalen? Påverkan i scoutingen?

Vardagsutrustning

Modellmedborgaren

Fosterlandet Finland

Bekanta er med hur man gör ett medborgarinitiativ eller en motion.

Delta i ett kommunfullmektigemöte.

Bekanta er med såväl människorna som med deras värdegrund, samt med det påverkningsarbete organisationen sysslar med.

Tips: FRK, Amnesty, Greenpeace, Jordens vänner, Kyrkans utlandshjälp, Mannerheims barnskyddsförbund, Pohjola-Norden. (Eller, med sidor endast på finska: Nuoret kotkat – Unga örnar, 4H, Lions)

Personlig utrustning

Djupa tankar

Vi ordnar en debatt

Från ord till handling

Skogsutrustning

För moder jord

Som hjälpmedel kan ni använda program som räknar ut ekologiska fotspår.

Scoututrustning

Vår egen kår