För världen

Frivilligarbetare som parkeringsvakter i Gilwell Park.

Bland annat genom följande aktiviteter kan roverscouten bidra till att göra världen till en lite bättre plats, samt lära sig betydelsen av att hjälpa. Genom Messengers of Peace-projektet samlas goda idéer och projekt in. Bidra gärna med era egna projekt!

Livskontroll

Hjälp en kompis.

Att hjälpa sin nästa

Bekanta er med någon annan organisation och delta i deras kampanjer.Väntjänsten, Mannerheims barnskyddsförbund.

Tips: World vision, Plan, Finska missionssällskapet, SOS-barnbyar

Sexualitet

Ordna program som behandlar sexualitet för explorerscouter.

Väestöliitto har bra material att använda som stöd. Kom ihåg att diskutera också emotionell och säker sex.

Miljöpåverkan

Påverka direkt och indirekt andras attityder  och val i miljöfrågor.

Tips: Finlands naturskyddsförbund, WWF, miljö.fi

Arbete och ekonomi

Fundera på era egna konsumtionsvanor och förändra dem vid behov.

Samhällspåverkan

Stödmaterial: WAGGGS:s Advocacy toolkit

Utlandsprojektet

  • Serviceuppdraget