Lyssna på mig

Fotograf: Mikko Roininen

Bland annat i följande aktiviteter lär sig roverscouten att uttrycka sin åsikt.

Vardagsfärdigheter

Bekanta er med kårens ekonomi, medelanskaffningar samt lär er skriva understödsansökningar.

Påverka besluten i husbolaget.

Följ med nyheter i olika medier.

Tips: Nyheter

Livskontroll

Gör en SWOT-analys på kåren och fundera på utvecklingsmöjligheter.

Kreativitet

Skriv en ställningstagande artikel.

Intervjua en politiker eller en lokal påverkare.

Församling och tro

Ställ upp i församlingsvalet.

Samhällspåverkan

Bekanta dig med kommunfullmäktige, studentkåren eller liknande och fundera på hur du kunde påverka där.

Tips 1: Erbjud dig att fungera som ordförande för kårens årsmöte.

Tips 2: Delta i distriktets/FiSScs medlemsmöte. Ställ upp i distriktets/FiSSc:s delegation på FS medlemsmöte eller rösta in din kompis i delegationen.

Tips 3: delta i FS medlemsmöte.

Rösta i europaparlamentsvalet.