Upptäck världen

Fotograf: Jyri Lehtinen

Bland annat med hjälp av dessa aktiviteter kan roverscouten utveckla sin världsbild.

Internationalitet

Fira en högtid från främmande kultur.

Delta i ett internationellt scoutevenemang, Finska jamboree-sidan finns här.

Erbjud utländska scouter inkvartering och arrangera program för dem. Home Hospitality erbjuds i allmänhet i samband med storläger, till exempel FiSSc:s förbundsläger Atlantis. Ni kan också bjuda in utländska scouter som ni har kontakt med från tidigare, eller fråga distriktets/FiSScs internationellt ansvariga ifall det finns någon utländsk grupp som meddelat att de kommer att besöka er region.

  • Invandrare

Bekanta er med invandrare i er hemkommun.

Gör volontärarbete utomlands.

Scouthemmen erbjuder bra volontärmöjligheter: Kandersteg, Our Chalet, Pax Lodge, Sangam, Our Cabana.

Tips på andra ställen där man kan frivilligarbeta hittar du bland annat på www.maailmalle.net, www.etvo.fi.

Delta som IST på ett läger utomlands.

Jamboreens finska sidor.

Delta i FiSScs förbundsläger Atlantis i något uppdrag som är anslutet till internationellt.

En utlandsseglats är ett naturligt sätt för sjöscouter att besöka utlandet. För en mångsidigare upplevelse: kontakta scouter på orterna ni kommer att besöka under seglatsen. Gör ett utlandsprojekt i seglatsform. Kom ihåg att meddela FS om er utlandsseglats.

Moral och etik

Information: WOSM, WAGGGS, Unicef, EU

Församling och tro

Miljöfrågor

Information: Hållbar utveckling

Information: klimatförändring, klimatförändringens effekter i Senegal.

Ansvarskännande konsument

Information: Arbets- och näringsministeriet , Miljöministeriet

Arbete och ekonomi

Bekanta er med ekonomiska system och fundera på hur privatpersoners val påverkar dem.

Bekanta er med välfärdssamhällets idé och fundera på vad det innebär för er.

Finlandsprojektet

Utlandsprojektet