För världen

Fotograf: Ida Ringbom

Bland annat genom följande aktiviteter kan spejarscouten bidra till att göra världen till en lite bättre plats, samt lära sig betydelsen av att hjälpa. Genom Messengers of Peace-projektet samlas goda idéer och projekt in. Bidra gärna med era egna projekt!

Samhälle

Nivå 1: Gör en infoplansch till kårlokalen om hur man sparar på elen.

Nivå 3: Fundera på vad en människa behöver för att må bra.

Tips: Behov

Nivå 1: Delta i ett talko

Nivå 3: Arrangera ett servicejippo i kåren.

Nivå 1: Delta i ett servicejippo

Nivå 3: Arrangera ett servicejippo

Nivå 1: Delta i till exempel törst– eller hungerdagsinsamlingen.

Nivå 4: Arrangera program för en handikapp-patrull.

Pauser

  • Tankar om mobbning
  • Kalle mobbas för att…
  • Mobbare och mobbade
  • Mobbare
  • Berättelse om mobbning
  • Mobbning – rollspel

I ovanstående pauser diskuteras mobbning och vad man kan göra åt den.

  • Ny i gruppen

Här diskuteras hur man får en ny medlem i en grupp, till exempel i skolan eller i scoutingen, at känna sig välkommen.

  • Framtidsvision

Här diskuteras hurudan framtid vi vill ha och vad man kan göra för att förverkliga drömmen.

  • Söka sanningen
  • Sexuella trakasserier

Här diskuteras sexuella trakasserier och vad man kan göra för att få slut på dem.