Behov

Tips

Skriv på lappar upp de olika behov som människor har, till exempel mättnad, sömn, kärlek, mningsfull sysselsättning, rolig hobby.

 

Fundera tillsammans på vilka behov som är viktigast. Vad behövs för att vi männsikor ska må bra? Behöver vi mycket godis, en simbassäng, en bil, ett hem eller mat?

Som bakgrundsinfo eller tips kan ni använda Maslows behovshierarki.

Bakgrundsinfo: den amerikanska psykologen Abraham Maslow utvecklade under 40-talet en modell som beskriver vad människor behöver gför att må bra. Modellen är uppbyggd som en pyramid. På botten finns de fysiska behoven: mat, sömn, vatten. Innan dessa behov är uppfyllda är det svårare att koncentrera sig på behoven högre upp i pyramiden (kärlek, trygghet). Det är svårt att se stora helheter, till exempel vilja utveckla världen eller ta hand om miljön, ifall man svälter eller inte har någonstans at bo.

Fundera: Vad tänkte ni på när ni sorterade behoven? Varför är ett visst behov viktigare än ettannat? Kan man tänka på ett annat sätt?

Visa med hjälp av Maslows behovshierarki att det är nödvändigt att bygga pyramiden utgående från bottnet. Utan ett botten kan man inte bygga pyramiden högre, för då välter den.

Jämför den ordning ni kommit fram till med Maslows. Har ni tänkt i liknande banor?

Vad händer om basbehoven inte uppfylls? Dra paralleller till barndödligheten. Bland annat fattigdom leder till att 20 000 barn per dag dör av sjukdomar som skulle ha varit enkla att bota med rätt resurser. Vad kan vi göra åt detta?