Jag och min patrull

Genom att delta i verksamhetsplaneringen och beslutsfattande i patrullen lär sig spejarscouterna att deras åsikter är viktiga och att de kan påverka sitt eget liv. Framför allt fyrarna erbjuder bra möjligheter till detta.

Så klart kan spejarscouten delta i påverkandet också genom andra aktiviteter, men här är några bra exempel. Aktivitetsbeskrivningar hittar du genom att klicka på linkarna.

Gemensamma aktiviteter

Bestäm tillsammans hurudan fyr ni vill göra, hur utmanande den ska vara och vilka aktiviteter ni gör.

Nivå 1: Gör upp regler för patrullen tillsammans

Nivå 2: Uppdatera patrullens regler.

Lägerliv

Arrangera lägerbål för äventyrsscouterna.

Planera en patrullutfärd.

Planera och förverkliga lägerlivsfyren.

Kreativitet

Nivå 4: Planera en stadsorientering för äventyrsscouter.

Planera och förverkliga lägerlivsfyren.

Överlevnad

Planera vandringens rutt.

Samhälle

Nivå 4: Planera tillsammans en hälsosam utfärd

Nivå 3 och 4: Delta i planeringen av kårens festligheter.

Planera och förverkliga samhällsfyren.