Lyssna på mig

Här finns aktiviteter som kan hjälpa en spejarscout att uttrycka sig.

Lägerlivsetappen

Information

Nivå 1: Vi skriver ett infobrev till föräldrar

Nivå 2: Skriv en artikel till kårens tidning eller nätsidor

Nivå 4: Skriv en artikel till lokaltidningen.

Kreativitetsetappen

• Tidningsartikel

Nivå 3: Vi skriver en artikel i kårens tidning.

Nivå 4: Vi fungerar som fotograferar och publicerar bilderna

Vår webbplats

Gör en hemsida

Scouting på nätet

Nivå 1: Vi besöker kårens och FiSSc webbplatser.

Nivå 4: Vi gör en sida om vår kår till scoutwiki.

Journalisten

Nivå 1: Vi besöker en redaktion och intervjuar en utrikeskorrespondent.

Nivå 2: Vi intervjuar en lokalpolitiker.

Nivå 4: Vi gör en gallup om t.ex. EU.

Tips: Gallup

Många åsikter

Ordna en debatt.

Min egen kår

Nivå 3: Planera kårens årsmöte och delta i det.

Mina påverkningskanaler

Bekanta er med påverkningskanalerna i er kår.

Samhällsetappen

Mediakritisk

Nivå 3: Jag följer med olika medier under en veckas tid och jämför hur samma nyhet presenteras i olika medier.

Vem bestämmer i kåren?

Vi bekantar oss med kårens organisation.

Jag och de andra

Nivå 1: Vi tar reda på vem vi kan få hjälp av i scoutingen.

Pauser

Fördomar

Under den här pausen diskuteras fördomar.

• En moské i Sleepyville

Genom ett rollspel bekantar ni er med hur det kan gå då olika kulturer möts.

Diskriminering – rollspel

• Jag är av en annan åsikt

Öva att uttrycka åsikter.

• Cirklar innanför varandra

Diskutera aktuella frågor.