Gallup

Tips 1

Varje patrull väljer ett ämne som de vill göra en gallup, dvs. en åsiktsförfrågan, om. Ämnet ska tangera någon aktuell nyhet eller debatt, till exempel EU. Patrullerna kommer på en flervalsfråga med svarsalternativ. Patrullerna intervjuar alla medlemmar i gruppen och skriver upp svaren. Efter det beger de sig ut i närområdet utrustade med anteckningsmaterial och intervjuar förbipasserande. Efter ca 15 minuter återvänder patrullerna till möteslokalen och svaren och erfarenheterna gås igenom och diskuteras. Spejarscouterna kan till exempel berätta om hur det kändes att göra intervjuerna, hur det lyckades och om de skulle göra något annorlunda ifall de skulle göra om övningen. Patrullerna räknar ut resultatet på sin gallup. Dessutom kan de undersöka om svaren skiljer sig beroende på svararens kön/ålder/liknande.

På basis av resultatet producerar patrullerna en kort artikel som innehåller rubrik och en text som redogör för gallupens resultat. I artikeln nämns också den aktuella diskussionen eller nyheten som låg bakom gallupen. Artikeln publiceras till exempel i kårtidningen.

Källa: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

 

Tips 2

Börja med att diskutera spejarscouternas inställning till att rösta. Har de tänkt rösta då de blir tillräckligt gamla? Dela in scouterna i tre olika grupper beroende på om de svarat ja, nej eller vet inte. Gruppens uppgift är att göra en lista över varför de skulle rösta eller varför de inte skulle det.

Då grupperna är klaa presenterar de sina argument för varandra.

Nästa uppgift är att parvis göra en gallup. Kom överens om hur många personer varje par frågar ifall de tänkt rösta i till exempel församlingsvalet och varför. Kom också överens om när paren senast bör vara tillbaka i kårlokalen.

Gå igenom resultaten då alla kommit tillbaka. Gör en tabell över svaren (ja/nej/vet inte. Räkna ut procenterna. Gå också igenom argumenten. Publicera resultatet i kårtidningen.

Diskutera: Hur kändes det att intervjua främmande människor? Hur reagerade folk? Var det svårt? Var resultaten överraskande? Är det något ni skulle göra annorlunda en annan gång? Tror ni statistiken avspeglar verkligheten? Vad ansver ni om röstning?

Källa: Compass

 

Tips 3

Gör en gallup över vad människor tror på. Intervjuerna kan göras till exempel i samband med kårens församlingsvalskampanj.

Källa: KFUK-KFUM Speiderne