Upptäck världen

fotograf: Ida Ringbom

Här finns aktiviteter som hjälper spejarscouten att vidga sin världsbild.

Kurs

Nivå 3 & Nivå 4: Diskutera var patrullens medlemmar är födda. Var i Finland eller var i världen kommer ni ifrån? Är ni födda på sjukhus eller någon annanstans? Föddes någon för tidigt? Hur mycket vägde ni vid födseln?

Fundera också på att barn runtom i världen föds under väldigt varierande förhållanden och vad som kan hända under födseln.

Hur skulle det ha gått om någon av er hade fötts någon annanstans?

Samhällsetappen

Nivå 1, 2 och 4: Delta i en JOTI.

Nivå 4: Internationell scouting – bekanta er med världsscoutorganisationerna.

Bakgrundsinformation: Världsförbunden, WOSM, WAGGGS, Messengers of peace.

Nivå 1: Vi bekantar oss med en främmande kulturs mattraditioner.

Nivå 2: Lär känna utländska scouter som studerar i Finland. Du kan kontakta dem via t.ex. ESN.

Nivå 3: Vi deltar i en patrullkväll där vi bekantar oss med en annan kultur.

Nivå 4: Vi ordnar en patrullkväll där vi bekantar os med en annan kultur.

Kreativitetsetappen

  • Scouting på nätet

Nivå 2: Vi bekantar oss med WOSM och WAGGGS hemsidor.

Nivå 3: Vi bekantar oss med projektet Woomal 2.

Pauser

Under den här pausen funderar ni på hur ni förhåller er till olika människor.

  • Eurorail à la carte

Under den här pausen funderar ni på hur ni förhåller er till olika människor.

  • Möte på en ö

Här övar ni er att beakta kulturskillnader.

  • Cultionary

Här spelar ni pictionary med kulturer.

  • Kysna blue

Under denna aktivitet lyssnar ni på musik från olika länder.

  • Postkort till en missionär

Skriv ett brev till en missionär och fråga om landet hen jobbar i.

Under den här pausen funderar ni på finländska stereotypier.

Under den här pausen bekantar ni er med kulturella konflikter.