Jag och min flock

Genom att delta i planeringen av flockens verksamhet lär sig vargungarna att deras åsikter är viktiga och att de kan påverka sitt eget liv. Så klart kan vargungen delta i påverkandet också genom andra aktiviteter, men här är några bra exempel. Aktivitetsbeskrivningar hittar du genom att klicka på linkarna.

Välkommen

 • Jag hittar tillsammans med de andra på ett namn åt flocken och jag lär mig de andra vargungarnas namn.
 • Jag gör en symbol åt flocken tillsammans med de andra.
 • Jag hittar tillsammans med de andra på en inlednings- och avslutningsceremoni för flockens möten.
 • Jag skapar tillsammans med de andra regler för flocken.

Lägerkocken

 • Jag planerar god utfärdsmat tillsammans med min flock och vet hurudan mat och råvaror man kan ta med sig på en utfärd.
 • Jag gör tillsammans med min flock upp en inköpslista inför utfärden och vi går tillsammans på uppköp i närbutiken.

Kvällsprogram

 • Jag planerar  och håller en kvällsandakt eller en stilla stund tillsammans med min flock.

Utfärd

 • Jag planerar en utfärd tillsammans med min flock.

Min tro

 • Jag deltar i planerandet och förverkligandet av en kvällsandakt.

Scoutfärdighetstävling

 • Jag ordnar tillsammans med de andra en tävling eller planerar en kontroll för en annan flock.

Medelanskaffning

 • Jag funderar tillsammans med min flock på vad flocken kunde göra för att samla in pengar.
 • Jag funderar tillsammans med min flock på olika sätt att samla in pengar.