Lyssna på mig

Här finns aktiviteter som kan hjälpa en vargunge att lära sig att uttrycka sig.

Berättelser

• Jag berättar om scouting för mina föräldrar.

Media

• Jag jämför reklamer och diskuterar deras innehåll med de andra i flocken.

Tips: Reklamer

Redaktören

• Jag förmedlar nyheter tillsammans med min flock.
• Jag skriver, tillsammans med de andra i min flock, en artikel till kårtidningen eller kårens webbplats eller gör en egen tidning för flocken.
• Jag gör en gallup.