Reklamer

Tips 1

Välj en reklam eller en reklamkampanj som ni analyserar.

Vad gör reklamen reklam för? Ger reklamen information? Om vadå? Vilken är målgruppen för reklamen? Vad vill reklamen uppnå?

På vilket sätt strävar reklamen till att uppnå målen? Hur väcker reklamen uppmärksamhet? Vad blir åskådaren intresserad av i reklamen? Hur väcker reklamen åskådarens intresse för produkten? Vilka saker lyfts inte fram i reklamen?

Förekommer det människor i reklamen? Är det kvinnor, män eller både ock som syns i reklamen? Vad gör personerna i reklamen? Finns det dolda budskap i reklamen? Vilken bild av män och/eller kvinnor ger reklamen?

Bedöm reklamen. Är den bra eller dålig? Varför? Vad tycker ni om reklamens metoder att påverka sin målgrupp? Är reklamen ärlig, enligt er?

Gör om reklamen ni analyserat. Planera och förverkliga en reklam eller kampanj som enligt er är högklassig, ärlig och tar målgruppen i beaktande.

Källa: Kerhokeskus

 

Tips 2

Be på föregående möte att vargungarna under den kommande veckan lägger märke till reklamer i tidningar, radio, TV och på nätet.

Diskutera vilken roll reklamen har i olika media.

Ge vargungarna var sin helsidas reklam ur en tidning. Diskutera i små grupper: vilken är målgruppen? Hur vet man det? Hur vill reklamen påverka målgruppen? Lyckas det? Vilken betydelse har bildens storlek och färg? Fungerar reklamen på dig? Varför? Varför inte? Hur kunde reklamen förbättras?

Jämför gruppernas resultat. Hur försöker reklamerna påverka oss? Vilka är de vanligaste metoderna? Hur försöker reklamen vara trovärdig?

Källa: Pedagogies of Media and Information Literacies  UNESCO IITE, Moscow 2012

 

Tips 3

Alla världens barn får inte gå i skola. Gör en reklam för att alla ska få göra det. Ni kan göra reklamen till exempel som en TV-reklam eller som en plansch.

Fundera på följande frågor:

 • Vad är ert budskap?
 • Vilka är era argument?
 • Vilken är målgruppen?
 • Är de intresserade av argumenten?
 • Hur kan ni göra budskapet starkare?

Källa: WAGGGS, Thinkingday material 2014

 

Tips 4

Dela in flocken i kullar. Varje kull får i uppgift att göra en reklam för kårens medelanskaffning. Be vargungarna tänka på en TV-reklam som de tyckt om eller tilltalats av. Vad var det som gjorde den bra? Vargungarnas uppgift är att nu göra en liknande reklam och visa upp den för de andra vargungarna.

Källa: The scout Association

 

Tips 5

Berätta för vargungarna om en kommande medelanskaffningskampanj i kåren, till exempel adventskalenderförsäljningskampanjen. Be vargungarna planera en reklamaffisch för kampanjen. Häng upp affischen i kårlokalen eller på en allmän plats.

Källa: The scout Association

 

Tips 6

Klipp ut filmreklamer ur tidningar (till exempel DVD-filmreklamer eller filmer som visas på bio). Fäst dem på väggen och granska dem tillsammans.

Hur många av filmerna är barnfilmer? Hur vet man det?

Hur många filmer är vuxenfilmer? Hur vet man det?

Av vilka finns det fler?

Vadför film är det som gömmer sig bakom reklamen? Vad handlar den måntro om? Vem är den menad för? vem är den inte menad för?

Ta reda på åldersgränserna för några av filmerna. Diskutera åldersgränser och vargungarnas erfarenheter av åldersgränser.

Be vargungarna välja en reklam för en film som de inte sett och utgående från den göra en av följande uppgifter:

Planera parvis en radioreklam för filmen. Vad berättas i den? Vilka ljud hörs i reklamen? Kom ihåg att ange åldersgräns.

Designa en egen filmreklam där det händer något som du kan tänka dig att händer i filmen. Hitta på ett nytt namn för filmen och skriv in det på planschen på ett lämpligt ställe.

 

Tips 7

Sök upp reklamer för choklad på nätet eller i tidningar. Ni hittar dem på chokladfabrikernas nätsidor, på YouTube eller med hjälp av chokladprodukter som sökord.

Diskutera tillsammans: Vilken är den godaste chokladen? Vad kommer ni ihåg ur chokladreklamer ni sett på TV eller i tidningar? Vilka reklamer minns ni? Vad hände i dem? Minns ni produktnamn som nämnts i reklamerna (Fazer, Geisha, Kinder, Marabou…)? Minns ni särskilda slogans?

Granska några chokladreklamer och fundera tillsammans på:

 • I vilken miljö är reklamen filmad? Vad är det för årstid? Vilken tid på dygnet?
 • Vilka färger har använts?
 • Hurudana människor syns i reklamen?
 • Hurudana miner och gester har de?
 • Pröva gester och miner framför spegeln. Jämför hur reklam-människornas beter sig med hur du själv beter dig när du äter choklad.
 • Vilka känslor väcker reklamen?
 • Skulle du köpa chokladen på grund av reklamen? Varför?
 • Vem tror du reklamen riktar sig till?

Diskutera tillsammans choklad och andra godsaker. Vad händer om man äter för mycket choklad? Fundera på hur man mår och hur det smakar i munnen då man ätit för mycket choklad. Varför nämns inget av det i reklamen? Varför berättar inte reklamen att man kan få hål i tänderna? om att man mår illa om man äter för mycket? om att man kan smutsa ned sina kläder? Ta också reda på vilka ämnen chokladen är gjord av. Är ämnena hälsosamma?

Planera i smågrupper en bulletin om de dåliga sidorna med att äta choklad. Det kan vara en radioreklam, en plansch, en filmsnutt eller ett kort skådespel. Fundera på miner, gester och känslor som reklamen ska förmedla då bulletinen varnar för negativa följder. Hitta på en slogan för bulletinen.

Varningsfärger kan i reklamer användas för att dra till sig uppmärksamhet. Varningsfärgerna används i naturen av djur och växter och är röd, gul och svart. Med hjälp av dessa varnar till exempel insekter om att de är giftiga, smakar illa eller sticks om de blir störda. På det sättet skyddar de sig för olika faror. Fundera på vilka djur och växter ni känner till som har varningsfärger (bi, nyckelpiga). Använd varningsfärgerna i er bulletin, till exempel kan ni prova en röd ram, gul bakgrund och stora svarta bokstäver.

Titta på och lyssna på varandras bulletiner. Fick du ny information om chokladens negativa sidor? Hurudan är en bra bulletin? Vilka människor, ljud, färger och miljöer  lade ni märke till och vilka känslor väckte de?

 

Tips 8

Vargungarna skriver var och en för sig på en lapp vad som gör dem glada, vad som gör dem ledsna, vad som får dem att känna sig fria. Gå igenom allas tankar.

Klipp ut en reklam ur en tidning. Diskutera vilka känslor reklamen väcker. Är det samma känslor som skrevs upp i föregående övning? Vad är reklamens målsättning? Påverkades du av reklamen?

Källa: Norges speiderforbund

 

Tips 9

Överallt i världen har barn samma rättigheter. Tyvärr uppfylls de inte överallt. En del barn växer upp i flyktingläger medan vi sitter i våra hus i vår välfärdsstat. vad tycker du att barn ska ha rätt till? Gör enreklamplansch för att visa de vuxna vad det är frågan om.

Källa: KFUK-KFUM speiderne

 

Tips 10

Gör en egen reklamfilm.

En bra reklamfilm innehåller: humor, en bra story, bra poänger, ett klart budskap och bra musik, och är dessutom väl gjord.

Källa: KFUK-KFUM speiderne