Aihearkisto: Yleinen

Betlehemin rauhantuli

Perinteen mukaan Betlehemin Rauhantuli  saapuu Suomeen Ruotsista perjantaina 5.12.2014. Betlehemin ikuisesta tulesta alkunsa saanut liekki jakautuu partiolaisten kansainvälisen ketjun avulla satoihin ja taas satoihin lyhtyihin. Betlehemin Rauhantuli saatetaan mitä moninaisimpiin tilaisuuksiin joulukuussa muistuttamaan rauhasta ja tuomaan valoa vuoden pimeimpään aikaan.
Ruotsalaiset partiolaiset lastaavat kuljetusastiassaan matkaavan lyhdyn Tallink Siljan rahtialus SeaWindiin Tukholman satamassa torstaina 4.12.2014 illalla ja laivan miehistö varmistaa kuljetusastian turvallisesti laivan sääkannelle. Seuraaavana aamuna Lounais-Suomen partiopiirin kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto noutaa lyhdyn laivalta.
Betlehemin Rauhantuli matkustaa jo perjantaina pääkaupunkiseudulle kiltapartiolaisten avustamana, samoin se lähtee jo tuolloin Lounais-Suomen piirissä mm. Salon alueelle ja kohti pohjoista.
Jos katsotaan piirien rajoja, nousee Betlehemin Rauhantuli joulukuulla L-SP:n pohjoisosissa hyvin lähelle Pohjanmaan piiriä (mm. Kankaanpäähän) ja kiltapartiolaisten mukana liekki matkustaa pääkaupunkiseudulta näillä näkymin mm. Jyväskylään ja Kyyjärvelle.
Liekin kuljetus tapahtuu henkilöautoilla, joten myrskylyhdyn on oltava turvallisessa kuljetusastiassa. Avoimen tulen lyhtyä ei tule käyttää. Erilaisista metalliastioista, kuten vanhoista, isoista säilyketöleistä, voi modifioida kuljetusastian; blogista löytyy linkkejä esimerkkihin. Kuljetusastiassa tulee olla ilma-aukkoja, kantokahva, kansi (jossa siinäkin on oltava ilma-aukko). Astian pohjaan on hyvä nikkaroida kiinnikkeet, joihin myrskylyhty voidaan kiinnittää. Kiltapartiolaiset ovat miettineet nikkaroivansa omia kuljetusastioita mm. Ikeasta saatavista, kannellisista metalliämpäreistä.
Jos tahdotte järjestää Betlehemin Rauhantulen vielä omaan piiriinne joulukuussa, ottakaa yhteyttä L-SP:n aatejaostoon ylläolevan linkin kautta. Hämeen lippukunnat voivat ottaa yhteyttä Sonja Uschanoviin, sonjauschanov(a)gmail.com

Ravintolapäivä saapuu jälleen 15.11.!

Vietä hauska päivä, opi ravintolanpidosta ja auta samalla Suomen Partiolaisten Food for Life2–kehyprojektia!

Ravintolapäivä on neljästi vuodessa järjestettävä tapahtuma, jossa kuka vain voi pystyttää oman ravintolan tai kahvilan mihin vain yhden päivän ajaksi. Viime elokuussa Food for Life 2:n projektiryhmä päätti kokeilla, kuinka oman miniravintolan pitäminen sujuu ja laitoimme ravintolan pystyyn teemana Benin. Päivä oli samalla osa varainkeruukampanjaamme. Ravintola oli menestys ja ruoka vietiin käsistä! Nyt haastamme sinut ja ryhmäsi lähtemään mukaan!

Laittakaa ryhmänne voimin pystyyn ravintola, ilmoittakaa asiasta meille ja tukekaa tuloilla Food for Life 2:ta! Ravintolan toteuttaminen on helppoa ja me tarjoamme siihen sekä reseptit että tukea. Päivää valmisteltaessa pääsette tutustumaan uusiin kulttuureihin, sekä keräämään uusia kokemuksia! Tarkemmat tiedot. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen ramona.pulli(a)partio.fi tai anu.autio(a)papa.partio.net. Ravintolapäivästä löydät lisää tapahtuman sivuilta osoitteesta http://www.restaurantday.org/fi/.

Maailma kololla

Lippukunta, tule mukaan tuomaan Maailmaa Koloille!
Tilaa ryhmällesi tai koko lippukunnallesi, retkelle tai tapahtumaan Kuulun maailmalle kansainvälisyys ja rauhankasvatuspainotteinen ilta koulutetuilta rauhanlähettiläiltä.
Maailma Kololla on Suomen Partiolaiset ry:n vuoden 2014 viestintäja globaalikasvatushanke,
jonka tarkoituksena on tuottaa jokaisen piirin alueelle konkreettisia työkaluja ja teemailtoja ohjelmapainotuksen  teemoista. Maailma Kololla teemaillat toteutetaan tehtävään varta vasten koulutettujen vaeltajaikäisten lähettiläiden avulla. Maailma kololla hanke toteutetaan Suomen Ulkoministeriön Viestintäja globaalikasvatustuen avulla.
Ohjelmaillan voit tilata hankkeen johtajalta Sonja Uschanovilta sähköpostitse
(sonja.uschanov(a)gmail.com). Tilauksessa tulee mainita lippukunta, ryhmän ikäkausi ja arvioitu lukumäärä, kolon / tapahtumapaikan osoite, aikatoive sekä tilaajan yhteystiedot. Tilauksen perusteella lähettiläs on yhteydessä lippukuntaasi. Tällä hetkellä hankkeeseen on koulutettu vaeltajia lähettiläiksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin, LounaisSuomen
Partiopiiriin, Hämeen Partiopiiriin ja Pohjanmaan Partiolaisiin. Jos lippukuntasi sijaitsee jossakin muussa piirissä, kannattaa kuitenkin kysyä mahdollisuudesta järjestää ohjelmailta/tapahtuma alueellasi, koska osa vaeltajista ovat valmiita matkustamaan pidemmällekin Ulkoministeriön hankerahoituksen turvin.

Hulinoi Eurooppa-päivänä: Aktiviteettivinkki

Eurooppa-päivää juhlitaan 9.5. ympäri maanosaa. Euroopan yhdentymisen alkuna pidetään Schumanin julistusta, jolla Euroopan yhteisö perustettiin 9.5.1950. Kuten julistuksestakin käy ilmi, yhteisön tärkeänä tavoitteena oli tuoda sodan runtelemalle vanhalle mantereelle rauha.

EU

54 vuotta myöhemmin Euroopan yhteisö on laajentunut kaikkiin suuntiin ja syventynyt Euroopan unioniksi. Euroopan parlamentti on yksi tärkeimmistä Euroopan unionin päätöksentekijöistä. Kukin jäsenvaltio valitsee omat parlamentaarikkonsa eli meppinsä. Vuosi 2014 on jälleen vaalivuosi, ja mikä olisikaan parempi tapa juhlia Eurooppa-päivää tänä vuonna kuin järjestää retkellä tai leirillä parlamenttisimulaatio.


Eurooppa-päivän aktiviteettivinkki: Leiriparlamentti

Edustuksellista demokratiaa voi simuloida leirillä tai retkellä valitsemalla leiriparlamentin. Parlamentille kannattaa antaa oikeaa päätösvaltaa, jotta leiriläiset innostuvat asettumaan ehdolle. Parlamentti voi päättää esimerkiksi tiskivuoroista, telttojen siisteyskilpailun voittajasta tai saunavuoroista.

Käytännön toteutus
Aktiviteetti aloitetaan järjestämällä vaalikampanjan avajaiset, joissa leiriläisille kerrotaan parlamentin tehtävistä leirillä sekä annetaan ohjeet kampanjointiin. Kannattaa muistuttaa ehdokkaita, että liian painostava kampanjointi sekä lahjonta saattaa johtaa ehdokkaan hylkäämiseen. Kun kampanjointiin ja ehdokkaaksi asettumiseen on annettu riittävästi aikaa, vaalipäivä koittaa. Valittu leiriparlamentti kokoontuu niin usein kuin sen tarvitsee, että se ehtii hoitaa tehtävänsä kunnialla.

Aktiviteetin purku
Leirin loppupuolella kokemus leiriparlamentista kannattaa käydä läpi. Leiriläiset jaetaan iän mukaan keskusteluryhmiin. Käydään läpi, mitä kampanjavaiheessa ja vaaleissa tapahtui, ja miten alkuvaiheiden koettiin sujuneen. Tekivätkö ehdokkaat yhteistyötä, auttoiko se? Millaiset ehdokkaat ”menivät läpi”? Puhutaan myös parlamentin vallankäytöstä: Ajoivatko parlamentaarikot vain omaa etuaan? Kokivatko leiriläiset vallankäytön oikeutetuksi?

Samoredu42

Riittääkö puhujan karisma läpimenoon leiriparlamentissa? Kuva: Mikko Jalo