Maailma

SP-kuulunmaailmalle-PIENI-finPartio on aidosti kansainvälinen liike. Partiolaisia on maailmassa 38 miljoonaa 160 maassa. Kansainvälinen partioliike hyväksyy kaikki uskontokunnat ja uskonnonvapauden periaatteen.

Kansainvälisyys sekä siihen liittyvä kansainvälisyys- eli globaalikasvatus näkyy partiossa niin erilaisina kansainvälisinä tapahtumina kuin myös partio-ohjelmaan kuuluvina aktiviteetteina. Tänä vuonna se näkyy lisäksi ohjelmapainotuksen kautta. Globaalikasvatuksen tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, aktiivisiksi ja osaaviksi maailmankansalaisiksi pyrkien herättämään heissä halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.

Näillä sivuilla löydät runsaasti hyödyllistä taustatietoa aktiviteetteja ajatellen sekä toteutusvinkkejä.