Muistelemispäivä

Kerttuli_Heikkilä 254Muistelemispäivänä juhlitaan partioystävyyttä, lisätään tietoisuutta maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja kerätään varoja köyhempien maiden partiotoimintaa varten. Muistelemispäivää vietetään 22.2. joka vuosi. Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Lordi Robert Baden-Powellin ja hänen puolisonsa Lady Olave Baden-Powellin, partiotyttöjen ylijohtajan, yhteinen syntymäpäivä. Perinne on jatkunut vuodesta 1926.

Tarkoituksena on ajatella tuona päivänä muiden maiden partiolaisia sekä herättää halu auttaa huonommassa asemassa olevia partiolaisia. Muistelemispäivän viettoon kuuluu oleellisesti varojen kerääminen Muistelemispäivärahastoon.

WAGGGS:lla on oma kehitysyhteistyörahastonsa, Muistelemispäivärahasto eli Thinking Day Fund, joka on perustettu vuonna 1932. Rahaston varoilla tuetaan ja edistetään partiotoimintaa kaikkialla maailmassa rahoittamalla mm. kehitysmaiden partiojärjestöjen johtajakoulutusta sekä julkaisemalla koulutusmateriaalia. Rahasto auttaa myös uusia, vastaperustettuja partiojärjestöjä. Muistelemispäivärahaston eräänä päätavoitteena on rakentaa ja vahvistaa yhteisvastuuta. Vuonna 2014 WAGGGS tukee koulutukseen liittyviä hankkeita Egyptissä, Bangladeshissa, Armeniassa, Saint Vincentillä ja Grenadiineilla sekä Beninissä. Lisäksi WAGGGS pyrkii lisäämään tietoisuutta koulutuksen tärkeydestä globaalilla tasolla.

Muistelemispäivässä kerätään varoja vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyen. Vuoden 2014 teema on koulutus. Teemaan liittyvää materiaalia löytyy myös WAGGGS:n Thinking Day –sivustolta englanniksi.

Muistelemispäivää voi viettää muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • tutustua partiotoimintaan eri maissa.
  • tehdä aktiviteetteja globaaleista ongelmista.
  • kerätä rahaa muistelemispäiväsäätiölle.

Muistelemispäivä on valitettavasti Etelä-Suomen hiihtolomaviikolla, mutta ellei juhliminen onnistu oikeana päivänä, sitä voi viettää edellisellä tai seuraavalla viikolla.

Täältä löydät ideoita muistelemispäiväjuhlaan.

Lisää tietoa: www.worldthinkingday.org