Muistelemispäivä 2014

Koulu Ruandassa

Koulu Ruandassa

Muistelemispäivän teema vuonna 2014 on koulutus. Teema perustuu YK:n toiseen vuosituhattavoitteeseen: peruskoulutus kaikille maailman ihmisille. Varsinkin tyttöjen koulutus on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää köyhyyttä. Lisää tietoa teemasta.

Tiesitkö?

  • Maailman koululaisista tyttöjä on 33 miljoonaa vähemmän kuin poikia.
  • Kehitysmaissa voi olla jopa 90 oppilasta samassa luokassa.
  • Lukutaitoisen äidin lapsella on 50 % suurempi todennäköisyys selviytyä viiden vuoden ikään.
  • Niiden tyttöjen, jotka ovat käyneet koulua kahdeksan vuotta, riski joutua lapsiavioliittoon on neljännes verrattuna muihin tyttöihin. Vuosittain 14 miljoonaa alaikäistä tyttöä joutuu naimisiin.

Lähde: Girl Scouts of the USA

Aktiviteetteja

WAGGGS tekee joka vuosi aktiviteettivihkon Muistelemispäivän teemaan liittyen. Tässä poimintoja parhaista aktiviteeteista. Vihko löytyy kokonaisuudessaan sivulta www.worldthinkingday.org.

Aikamatka menneeseen

Kutsukaa vanhoja partiojohtajia kokoukseen tai muistelemispäiväjuhlaan puhumaan siitä, mitä he oppivat partioaikoinaan. Minkälaisia oppimismetodeja he käyttivät? Hyödynsivätkö he esimerkiksi kirjastoa tai internetiä? Miten heidän kertomansa eroaa teidän tavoistanne oppia?

Juhlikaa koulua (Sudenpennut: Yksissä tuumin – Mietin kiitosten ja auttamisen merkitystä)

Kutsukaa lähialueenne koulujen opettajat lippukuntanne muistelemispäivän juhlaan. Tehkää heille diplomit.

Aakkosleikki (Sudenpennut: Leikit – Leikin nokkeluusleikkiä)

Kiinnittäkää kirjain jokaisen osallistujan selkään. Leikkijöiden tehtävänä on selvittää mikä kirjain heidän selässään on sanomalla toisille sanoja. Mikäli toiselle sanottuun sanaan sisältyy selästä löytyvä kirjain, tulee toisen vastata KYLLÄ, ja mikäli kirjain ei sisälly annettuun sanaan tulee heidän vastata EI. Ensimmäisenä kirjaimensa keksinyt voittaa.

Oppimistodistus (Sudenpennut: Yksissä tuumin – Mietin kiitokset ja auttamisen merkityst)

Opimme partiossa paljon asioita, ja olemme ylpeitä siitä. Sen vuoksi tulisi myös palkita ihmisiä siitä, mitä olemme oppineet elämässä.

1. Keskustelkaa pareittain siitä, mitä olette oppineet viimeisten viikkojen aikana.

2. Tehkää todistuksia ryhmänne jäsenille osoittaaksenne, mitä kukakin on oppinut. Voitte tehdä tämän tietokoneella, tai olla luovia paperin ja kynien kanssa. Pyytäkää muita ryhmän jäseniä allekirjoittamaan todistuksenne.

Oppimispäiväkirja (Sudenpennut: Toimittaja – Kirjoitan laumani päiväkirjaa, lokikirjaa tai blogia, Seikkailijat: Pohjoinen – kirjuri)

Pitäkää lokikirjaa kokousten yli. Kirjatkaa muistiin, mitä opitte kokouksen aikana. Pohtikaa myös mitä haluaisitte oppia partiossa, ja kuinka voisitte oppia sen.

Koulumainos (Sudenpennut: Media – Vertailen mainoksia ja keskustelen niiden sisällöstä, Seikkailjat: Kehitysyhteistyö)

Kaikki maailman lapset eivät saa käydä koulua. Tehkää mainos, jonka mukaan kaikkien pitäisi saada käydä koulua. Voitte toteuttaa tämän tv-mainoksena tai julisteena. Näyttäkää mainos lippukunnan muistelemispäivän juhlatilaisuudessa.

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

Mikä on viestinne?

Mitä argumentteja teillä on?

Mikä on kohderyhmänne?

Kiinnostavatko argumentit heitä?

Kuinka voitte tehdä viestinne vahvemmaksi?

Hyvä koulu, huono koulu (Seikkailijat: Kehitysyhteistyö)

Jaa ryhmä puoliksi. Toisen ryhmän tulee piirtää valtava kuva, joka esittää hyvää koulua, ja toisen huonoa koulua esittävä kuva. Piirtäkää niin monta hyvää ja huonoa asiaa, joita keksitte.

Vaihtakaa papereita, ja keskustelkaa eroista ja yhtäläisyyksistä. Millainen on hyvä koulu?

Esimerkkikysymyksiä:

Mitä löytyy molemmista kuvista?

Yllättikö jokin kuvissa?

Näyttäisivätkö kuvat samalta muualla maailmassa? Miksi/miksei?

Miksi kaikki koulut eivät ole aina hyviä?

Jakakaa kuvanne osoitteessa www.fb.com/wagggs.

Näyttäkää kuvat lippukuntanne muistelemispäivän juhlassa

Opinvideo (Tarpojat: Luovuus – Video 4)

1. Pohtikaa kaikkea mitä olette partiossa oppineet. Tehkää lyhytelokuva kaikesta siitä, mitä partiossa oppii.

2. Harjoitelkaa kohtaus muutamaan kertaan, ja kuvatkaa se sitten kameralla tai älypuhelimella.

Mitä mieltä olet? (Tarpojat: Luovuus – Monia mielipiteitä, Samoajat: Omat mietteet – Oikea ja väärä)

Lukekaa alla olevat väittämät. Mitä yksimielisempi väitteen kanssa osallistuja on, sitä lähemmäksi huoneen keskustaa hänen tulee asettua, ja mitä eriävämpi mielipide osallistujalla on väitteen suhteen, sitä kauemmaksi keskustasta tulee hänen asettua. Perustelkaa miksi asetuitte juuri tiettyyn kohtaan huoneessa. Muistakaa antaa eri kohdissa seisovien henkilöiden puhua.

Esimerkkiväittämiä:

Pidän koulunkäynnistä.

On tärkeää käydä koulussa.

Häiritseviä oppilaita tulee rangaista.

Koulussa käymisen tulee olla ilmaista.

Opin enemmän vapaa-ajalla kuin koulussa.

Opettaja on aina oikeassa.

Kaikkien pitäisi saada käydä koulussa.

Koulussa käymisen pitäisi olla kivaa.

Taide (Samoajat: Leonardo da Vinci kalpenee – Pidämme taidenäyttelyn lippukunnan tapahtumassa)

Piirrä tai maalaa moderni taideteos siitä, mitä olet oppinut partiossa.

Oppimisen lahja (Samoajat: Ritarin rohkeudella – Pohdimme, mitkä arkiset asiat ovat meille vaikeita. Esitämme ratkaisuehdotuksia, miten vaikeista tilanteista voi selvitä. Vaeltajat: Luovuus – Uusi taito)

Kaikki tarvitsevat apua oppimisessa. Kaikilla meillä on vahvuuksia ja haasteita. Ehkä mielestäsi matematiikan oppiminen on helpompaa kuin laulamisen. Toiset ovat parempia kädentaidoissa, mutta tarvitsevat apua muissa asioissa.

Järjestäkää oppimismessut. Kaikki pohtivat jotain, joka heidän mielestään on helppoa, sekä jotain, joka on vaikeaa, sekä kirjoittavat nämä paperille.

Katso ympärilesi. Onko jossain joku, joka tarvitsee apua siinä missä itse olet hyvä? Olisivatko he kiinnostuneita oppimastasi? Mieti myös kuka voisi auttaa sinua siinä, mitä tahtoisit oppia.

Huolehtikaa siitä, että kaikki saavat opettaa ja oppia jotakin.

Elävä kirjasto  (Samaojat: Suomi synnyinmaa – Tutustumme 3–5 erilaiseen ammattiin vierailemalla paikan päällä tai pyytämällä ammatti-ihmisiä kokoukseemme vierailijoiksi. Vaeltajat: Taide ja kulttuuri – Luovat ammatit)

Koulussa, vapaa-ajalla, korkeakoulussa tai yliopistolla opittua voi hyödyntää monin tavoin. Kutsukaa joitakin henkilöitä, joilla on mielenkiintoinen ura, inspiroimaan teitä oppimaan jotakin uutta. Pyytäkää heitä toimimaan ns. elävänä kirjastona. Pohtikaa kysymyksiä siitä miten heidän koulutuksensa on auttanut heitä saavuttamaan heidän nykyisen asemansa. Minkälainen rooli koulutuksella on heidän elämässään ollut? Missä muualla kuin koulussa he ovat oppineet työssään tarvitsemiaan taitoja? Mitä ovat tärkeimmät asiat, joita he ovat elämässään oppineet? Oliko heidän kouluaikanaan jokin ratkaiseva käännekohta, jonka seurauksena he valitsivat juuri sen tien, jolla he nyt ovat? Onko heillä jotain neuvoja ryhmälle?

Oppimisjoki (Samoajat: Suomi synnyinmaa – Tutustumme 3–5 erilaiseen ammattiin vierailemalla paikan päällä tai pyytämällä ammatti-ihmisiä kokoukseemme vierailijoiksi. Vaeltajat: Luovuus – Henkilöhaastattelu)

Haastatelkaa henkilöä, joka ei ole valinnut tavanomaista opinpolkua. Se voi olla joku, joka on vaihtanut alaa myöhemmin elämässään, uudelleenkouluttautunut, tai joku, joka on saavuttanut korkean aseman muun kuin formaalin oppimisen kautta. Mikä on tärkeintä, mitä hän on oppinut elämässään? Minkälainen opinpolku kyseisellä henkilöllä on ollut? Minkälaisten kysymysten parissa he ovat joutuneet kamppailemaan? Mikä on auttanut heitä kehittymään ihmisinä? Minkälaisiin esteisiin he ovat törmänneet matkalla?

Visualisoikaa oppimispolku jokena. Sen lähde on lapsuudessa, ja tulevaisuudessa on meri. Esteet voidaan havainnollistaa kivinä. Erilaiset vaikutukset voidaan visualisoida taloina rannalla, ja inspiroivat henkilöt veneinä. Muutokset elämässä voidaan kuvata mutkina joessa.

Julkaiskaa kuvat kutsumastanne henkilöstä kertovan artikkelin yhteydessä lippukuntalehdessä, internetissä tai muussa mediassa. Voitte myös näyttää kuvat lippukunnan muistelemispäiväjuhlassa.

Pohdittavaa: Miltä oma opinjokesi näyttäisi? Mitä voit tehdä, jotta se virtaisi oikeaan suuntaan? Mitä tekisit, jos kohtaisit haasteita?

Näytelmä (Vaeltajat: Luovuus – Näytelmä)

Tehkää näytelmä siitä, miten hyvä opettaja voi muuttaa jonkun elämän. Esittäkää näytelmä lippukunnan muistelemispäivän juhlassa.

Oppimispäiväkirja (Vaeltajat: Elämänhallinta – Päiväkirja)

Pidä oppimispäiväkirjaa. Pidä mukanasi päiväkirjaa, johon viikon ajan kirjaat mitä opit, koet ja pohdiskelet. Mieti myös mitä haluaisit oppia, ja miten voisit sen tehdä.

Lempiaktiviteettinne

1. Jakakaa ryhmä 5-6 hengen vartioihin. Jokaisen vartion jäsenen tulee luetella lempipartioaktiviteettinsa. Kertokaa, mitä opitte mistäkin aktiviteetista.

2. Äänestäkää missä aktiviteetissa opitte kaikkein eniten. Tehkää kyseinen aktiviteetti uudestaan tai järjestäkää jollekin toiselle ryhmälle mahdollisuus kokeilla samaa aktiviteettia.

Oppimisseikkailu

Yksi parhaista tavoista oppia on itsensä haastaminen. Valitkaa ryhmässänne jokin seikkailumielinen aktiviteetti, jota ette ole aikaisemmin kokeilleet, tai jossa arvioitte voivanne parantaa taitojanne. Keskustelkaa ryhmässä miten voitte tukea toisianne niin, että kaikki oppivat mahdollisimman paljon, ja pankaa toimeen suunnitelmanne. Saitteko aktiviteetista enemmän irti toimiessanne ryhmässä, kuin mitä yksin tekeminen olisi opettanut?