Koulutus

Koulutus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Sitä tarvitaan vapaan ja arvokkaan elämän elämiseen. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikkien maiden tulisi ottaa käyttöön ilmainen peruskoulu sekä oppivelvollisuus. 125 miljoonalla lapsella sekä 880 miljoonalla

Kuvaaja: Emma Ringbom

Kuvaaja: Emma Ringbom

aikuisella ei ole sitä oikeutta. Yksi neljästä aikuisesta ei osaa lukea, ja kaksi kolmasosaa heistä on naisia. Vuosi toisen asteen koulussa nostaa tulevaa palkkaa noin kymmenellä prosentilla.

Yhä useampi maailman lapsista saa käydä koulua. Näiden osuus nousi vuosien 2000 ja 2011 välillä 83 prosentista 90 prosenttiin. Silti 57 miljoonaa lasta ei saa käydä peruskoulua.

Valitettavasti myös positiivinen kehitys on hidastunut.

Suuri ongelma on koulunkäynnin keskeyttäneiden lasten osuus. 137 miljoonasta vuonna 2011 ensimmäisellä luokalla aloittaneista lapsesta arvioidaan 34 miljoonan jättävän peruskouluopintonsa kesken. Tämä on 25 % aloittaneista. Tyttöjen osuus keskeyttävien joukossa on suurempi kuin poikien. Jokainen peruskouluvuosi vähemmän tarkoittaa 20 % pienempää palkkaa.

Valitettavasti myös 250 miljoonan alakouluikäisen lapsen arvioidaan olevan luku- kirjoitus- tai laskutaidottomia neljän opiskeluvuoden jälkeen. Maailman 15-24 -vuotiaista nuorista 123 miljoonaa ei osaa lukea eikä kirjoittaa. 61 % heistä on naisia. Näin ollen koulussa käyvien osuuden kasvattamisen lisäksi on myös tärkeää nostaa opetuksen tasoa.

Köyhyys, konfliktit ja väkivalta ovat tavallisimpia syitä, joiden vuoksi koulunkäynti estyy. On tavallisempaa, etteivät tytöt pääse kouluun, verrattuna poikiin. Lukutaidottomilla naisilla on suurempi riski saada HIV-tartunta, elää köyhyydessä ja siirtää ongelmia seuraavalle sukupolvelle.

Myös teollisuusmaissa miehet ja naiset opiskelevat eri oppiaineita. Usein miesten opiskelemat aineet johtavat korkeampaan palkkaan. Tällä tavoin tuloeroja ylläpidetään.