WOSM ja WAGGGS

Kuvaaja: Mikko Roininen

Kuvaaja: Mikko Roininen

Maailmassa on kaksi partiolaisten maailmanjärjestöä:

–       Partiotyttöjen Maailmanliitto (WAGGGS, The World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

  • Tehtävä: “Auttaa tyttöjä ja nuoria naisia käyttämään kaikki mahdollisuutensa kehittyäkseen vastuullisiksi maailman kansalaisiksi”.

–       Partioliikkeen Maailmanjärjestö (WOSM, World Organisation of the Scout Movement)

  • Tehtävä: “Partiotoiminnan tehtävänä on edistää nuorten kasvatusta partiolupaukseen ja -lakiin perustuvan arvojärjestelmän avulla, ja rakentaa parempaa maailmaa, jossa ihmiset toteuttavat itseään ja toimivat yhteiskuntaa edistävästi.”

Näiden kahden maailmanjärjestön kautta partiotoiminta sidotaan yhteen yhtenäiseksi maailmanlaajuiseksi liikkeeksi.

Alun perin partio oli poikien ja tyttöjen erillistä toimintaa, ja useimmissa maailman maissa on edelleenkin eri järjestöt pojille ja tytöille. Alkujaan WOSM oli tarkoitettu vain partiopojille ja WAGGGS partiotytöille. Kuitenkin jo alkuvaiheessa myös tytöt liittyivät monissa maissa WOSM:n jäsenjärjestöihin. Siksi 60-luvulla päätettiin, että WOSM:n jäseniksi hyväksytään sekä pojat että tytöt.

Myös WAGGGS on löysentänyt jäseneksi ottamistaan, ja tyttöjärjestössä voi olla yksittäisiä poikia. WAGGGS:n tärkeimpänä päämäränä on kuitenkin edelleen edistää tyttöjen ja nuorten naisten kehitystä.