Mitä piiri voi tehdä?

Kuvaaja: Viljami Hätönen

Kuvaaja: Viljami Hätönen

Tähän on kerätty eri piirien ideoita siitä, miten he voisivat osallistua ohjelmapainotukseen.

 • Tarpojien taitopäiviltä kerätään ideoita piirileirille.
 • Tarpojien taitopäiviltä kerätään ideoita seuraaviin taitopäiviin.
 • Maahanmuuttajanuoria mukaan tarpojien taitopäiville.
 • Tarpojille/samoajille roolipeliviikonloppu kiusaamisesta.
 • Ryhmä samoajia mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tarpojien taitopäiviä.
 • Samojat mukaan ideoimaan samoajatapahtumia.
 • Samoajatapahtumassa oppilaskuntavaikuttaminen, vaikuttaminen lippukunnassa
 • EU-paneelikeskustelu suunnattu vaeltajaikäisille.
 • Vaeltajien ulkomaanmatka, jonka suojelija yhteiskunnan vaikuttaja.
 • Vaeltajatapahtumassa kunnallispolitiikka, partiopolitiikka, EU-vaalit
 • Kannustetaan vaeltajia hakemaan piirin delegaatioon SP:n jäsenkokoukseen.
 • Elävä kirjasto piirin vaeltajatapahtumaan
 • Piirin koordinoimat u-projektivartiot
 • Piirin u-projektikurssi.
 • Vaeltajat viikonloppuretkelle Tukholmaan tai Tallinnaan.
 • Piiri tarjoaa viestintäkoulutusta lippukunnille.
 • Tällä hetkellä kunnanvaltuustossa toimivien partiolaisten kokoaminen yhteen. Tietoa muillekin, mitä he tekevät ja minkälaisiin asioihin pääsevät vaikuttamaan.
 • Tapahtumissa tehdään eri maiden ruokia.
 • Kv-ryhmän perustaminen
 • Markkinoidaan kv-tapahtumia.
 • Piirin jäsenkokoukseen mahdollisimman paljon vaeltajaikäisiä. Vinkkejä.
 • Yhteistyötä nuorten hyvinvointiin liittyvissä kampanjoissa
 • Näkyvyys julkisessa mediassa
 • Lippukuntia kannustetaan ja tuetaan eritaustaisten lasten ja nuorten mukaan ottamisessa, erityispainopisteenä monikulttuuriset lapset ja nuoret.
 • Ulkomaanmatka piirin samoajille/vaeltajille