Påverkan

Scoutingens målsättning är att fostra ansvarskännande, aktiva och självständigt tänkande
medborgare av det lokala, nationella och globala samhället. Målsättningen är i stort sett den samma i hela världen och kommer att förbli så också i framtiden.
SP-kuulunmaailmalle-PIENI-swe

Målsättningen med denna programsatsning är att stöda barn och unga i deras utveckling till ansvarsfulla, aktiva och kunniga världsmedborgare, genom att sträva till att hos dem väcka viljan att bygga en rättvisare och jämlikare värld som i högre grad respekterar de mänskliga rättigheterna.