Fredsdagen

Den internationella fredsdagen (Peace one day) firas årligen den 21.9. Dagen är sedan år 2001 en av FN godkänd internationell årsdag. Dagen härstammar ändå från 1980-talet.
Scouterna har anammat FNs fredsdag också som scouternas internationella fredsdag eftersom fred och fredsfostran från första början hört till scoutingen. Scoutingens grundare Robert Baden-Powell’s vision var att scoutingen ska sträva efter världsomspännande brödraskap.

Fred är inte bara frånvaro av krig. Fred är också själsfrid, arbetsro. Fred är att vi lever i samförstånd med oss själva och andra, motarbetar fördomar och främjar jämlikhet och rättvisa.

Under Fredsdagen kan man göra goda gärningar inom ramen för Messengers of Peace-projektet eller göra fredsrelaterade aktiviteter ur scoutprogrammet. Aktivitetstips på finska.