Kåren i kommunen

Kommunen eller staden möjliggör, ofta via understöd, den enskilda kårens verksamhet. Ett gott samarbete med kommunen är därför viktigt.

Det är alltid bra att försöka skilja sig ur mängden då ni i kåren ansöker om understöd. Ett sätt är att bjuda in kommunens representanter; tjänstemän och nämndemedlemmar, till evenemang. Då ser de helt konkret vad ni i kåren använder ert understöd till och hur ni förverkligar er verksamhet. I stora kommuner eller städer där det finns många scoutkårer kan det vara bra att tillsammans med några andra kårer, fundera på hur ni kan visa upp scouting för beslutsfattare. Det behöver inte vara något nytt, det viktiga är att ni gör er verksamhet synlig för beslutsfattarna i just er kommun. Det är lätt att t.ex. föra en adventskalender till ungdoms- eller fritidskansliet.

I en mindre kommun kan en enskild scoutkår ha en väldigt betydande roll. Kåren kan till och med vara den mest betydande organisation som erbjuder barn- och ungdomsverksamhet, vilket i sin tur kan betyda en inbesparing för kommunen då scoutverksamheten sker på helt frivillig basis. Då är det extra viktigt att kåren och kommunen för en regelbunden dialog om t.ex. utrymmen och understöd.

Följ med kommunalt beslutsfattande som påverkar er kår och er verksamhet och var aktivt i kontakt med beslutsfattare.

Några punkter det kan vara bra att ni funderar på i kåren:

  • Vet vi hur beslut om stöd till ungdomsorganisationer fattas i kommunen (kan gälla understöd, utrymmen, markplanering)?
  • Vet vi vem som besluter om just de här frågorna?
  • Hur kan unga påverka beslutsfattande i vår kommun?
  • Hur kan vi i kåren stöda ungas delaktighet i beslutsfattandet?
  • Hur kan vi i kåren lyfta fram frågor som är viktiga för oss?
  • Vilka möjliga samarbetsparter finns i vårt närområde?
  • Vilket stöd behöver vi i kåren få av FiSSc?