Länkar

Här hittar du användbar information om påverkan och beslutsfattande:

Scouting

Messengers of Peace

Advocacy

Föreningsresursen

Basinformation: Patent- och registerstyrelsen, yhdistystieto.fi (sidan är på finska, men i sökformuläret hittas enkelt också svenskspråkiga föreningar)

 

Demokrati

Basinformation: Dinåsikt.fi

Påverkan i kommunen

Spel på nätet om kommunernas verksmahet

Barnens rättigheter

Tips på hur du skriver en motion (på engelska)

Webbdemokratiprojektet Valtikka.fi

 

EU

En rolig film om EU

Basinformation om EU: Europainformationen.fi, EU:s officiella webbplats

Information om organisationer som arbetar kring EU-frågor (sidan är på finska).

 

Övrigt

Linjekarta för påverkan