Messengers of Peace

Messengers of Peace är ett världsomfattande projekt som strävar efter att inspirera unga att påverka i samhället. Initiativtagare till projektet är Saudi-Arabiens kung Abdullah och projektet leds av WOSM och World Scout Foundation.

En del av projektet är en nätportal där vem som helst kan dela med sig av sina projekt. Nätsidan innehåller också en hel del tips och råd. Via en fond är det också möjligt att söka finansiering för att utveckla scoutorganisationer, speciellt i u-länder.

Scouter är ofta aktiva samhällsmedborgare. Scouter i Finland lär sig att arbeta och diskutera i grupp, vilket förebygger mobbning och diskriminering. Scouter världen över kan tillsammans interaktivt förändra samhället och världen.

I dagens samhälle är en dialog/kommunikation mellan olika kulturer, religioner och generationer i nyckelposition för att förebygga konflikter. Scoutingen som nätverk erbjuder utmärkta förutsättningar för en öppen dialog och förenar unga med väldigt olika bakgrund.

Messengers of Peace ser fred som ett brett begrepp. Fred har en personlig, lokal och global dimension. Messengers of Peace förespråkar fred, harmoni och fredliga konfliktlösningar.

Päpa upprätthåller Facebooksidan MessengersOfPeaceFinland, där du hittar tips för goda gärningar varje månad.