Samarbetsparter

Då scouter gör en god gärning behövs det ofta en samarbetspart och att inleda samarbete med en grupp, en förening, ett äldreboende eller ett dagis kan vara utmanande.

Det lönar sig att ha en färdig plan för vad samarbetet ska gå ut på (ni hittar tips här på sidan) så att den nya samarbetsparten genast ser vad samarbetet består av.

Det kan också vara bra att börja med att kontakta någon som finns högre upp i organisationen, med ett telefonsamtal eller per e-post .