Tips för uppgifter och goda gärningar

 • besök till ett serviceboende och promenad med de som bor där

  Skräptalko

 • talko för att plocka skräp efter ett evenemang
 • hjälpa till på ett evenemang
 • cykelkampanj
 • ordna ett öppet evenemang
 • hjälpa till hemma hos äldre personer; kratta löv, skotta snö, hugga ved, tvätta fönster, tvättar mattor, klippa gräs
 • besök till en mottagningscentral för att berätta om vad du kan göra på fritiden
 • cykelservice på en allmän plats
 • delta i talko på kårlokalen, husbolaget eller seglingssällskapet
 • blodgivningsjippo eller bidra till FRK:s blodgivning
 • samarbete med pensionärsförening
 • klädinsamling, flaskinsamling eller prylbytardag
 • ”Plocka med ett leende”-kampanj då ni delar ut små lappar med ett leende på lappen
 • bygg leende snögubbar överallt i staden
 • baka bullar och bjud på åldringshem eller dagis
 • bjud kommuninvånare på kaffe/glögg/te/saft
 • bygg rullstolsrampar
 • diskutera brister med kårchefen, rektorn eller en politiker
 • gör planscher om något viktigt ämne
 • flash-mob
 • jippo för brandsäkerhet
 • barnpark i samband med ett evenemang
 • frivilligt räddningsarbete