Påverkande roverscouter på distriktets möten

Foto: Viljami Hätönen

Många distrikt upplever det som en utmaning att få roverscouter att delta i distriktets möten. Här finns några tips:

  • Marknadsför vår- och höstmötena på Grundutbildningen för scoutledare. Då vet roverscouterna att det på mötena finns bekanta.
  • Gå igenom mötesteknik och -förfaranden på Grundutbildningen för scoutledare eller på något annat evenemang. Tröskeln att delta och framföra sin åsikt är lägre om man vet hur mötet går till.
  • Uppmana i möteskallelsen kårerna att skicka såväl erfarna som unga representanter på mötet.
  • Skicka tillsammans med möteskallelsen ut tips på hur kåren kan gå igenom mötesärendena och -dokumenten på ledarrådet och tillsammans med roverscouterna och explorerscouterna. På det sättet kan också de som inte deltar i mötet påverka via sin egen kår.
  • Lyft upp mötesärenden i distriktets Facebook-grupp eller motsvarande. Då har alla en chans att kommentera.
  • FiSSc har de senaste åren satsat mycket på högklassigt program för roverscouter och äldre ledare dagen före höstmötet. I och med det har många som kanske inte annars skulle delta i mötet lockats med av evenemanget. Teman under åren har bland annat varit Scouts and the city, Bonde söker scout, FiSSc Line, Över blodstänkta bergt, FiSSc-TV och Pampas Style.

Hanna Wassholm, Scoutchef, FiSSc