Tips på hur ni kan påverka

Personlig kontakt

 • stirra er inte blinda på titlar
 • lär känna personen först
 • bygg upp ett nätverk som andra vill vara med i
 • lokalisera opinionsbildare på orten
 • det bästa sättet är att träffas personligen, face to face

Förbered ett heltäckande budskap

 • då ni vill lägga fram ett ärende är det bra att fundera på vem som är mottagare, formulera olika ”brev” för tjänstemän, politiker och företagsledare
 • förbered er väl och var experter på det ni lägger fram
 • var tydliga med ert budskap – vad vill ni konkret?
 • kom ihåg att alla inte är lika insatta som ni
 • presentera ert ärende också visuellt

Var systematiska

 • börja med er egen agenda och era mål
 • definiera referensgrupper och vilka grupper som påverkas av ert förslag
 • ta hjälp av utomstående experthjälp vid behov
 • skapa tryck med hjälp av media och via andra aktörer

Källa: miltton