Vadå EU?

EU är en union av 28 europeiska länder. EU är pizzabagaren i Rom, europaparlamentarikern i Bryssel, EU är pälsfarmaren i Pedersöre. EU är du och jag. EU kan kännas stort, främmande och långt borta. De beslut som fattas i EU påverkar oss alla och vi kan alla vara med och påverka besluten.EU

EU fattar beslut som påverkar oss alla. EU stöd som hjälper de flesta av oss. EU är motorvägen mellan Åbo och Helsingfors, EU är ERASMUS utbytet, EU möjliggör jordbruk i Finland. EU är dina rättigheter på internet, tack vare EU kostar det inte skjortan att tala i mobil utomlands, EU är dina billigare och enklare resor, EU ger start up-företag enklare tillgång till världens största marknad, tack vare EU:s inre marknad.

Det centrala beslutsfattande sker i de tre EU institutionerna i Bryssel; Europaparlamentet, Europeiska Kommissionen och Europeiska Rådet. I Europeiska Rådet är Finlands regering med. I Europaparlamentet har Finland 13 ledamöter. I Europeiska Kommissionen finns en finländsk kommissionär och flera finländare på andra poster.

Beslutsfattare kan inte allt. Politiker kommer aldrig att kunna allt. Därför behövs alla som vill påverka för att upplysa, berätta och påverka då beslut ska fattas. Det kan vara avgörande om någon som är insatt kan upplysa beslutsfattare om problem, brister och orättvisor som annars riskerar gå obemärkta förbi. På EU nivå är besluten ofta stora och breda, vilket gör att det finns väldigt mycket som kan smyga med i stora helheter som ska beslutas om.

För att påverka krävs också eget initiativ. Till en viss mån ber beslutsfattare om åsikter av andra instanser, men det går lika väl att påverka som enskild individ eller organisation. Då gäller det bara att själv vara aktiv och följa med vad som är på gång. Att påverka beslutsfattande kan göras genom ett möte med beslutsfattare, ett öppet brev i ett ärende, stöda medborgarinitiativ, sprida budskap på sociala median eller genom ett mail till beslutsfattarens medarbetare.

Kontakter kan göra påverkandet lättare. Genom de personer du känner, ditt nätverk, är betydligt lättare att få hjälp och att lyckas påverka då personen du diskuterar med är bekant från förr. Här är scoutingen till stor hjälp! Inom scoutingen träffas människor med olika bakgrund som breder sig ut över många yrken, åldersgrupper och intressen. Genom kontakter kan du få hjälp i vem du bäst ska vända dig till och genom vilka medel påverkan fungerar bäst. Glöm inte att du kan vara någons kontakt då de behöver hjälp. Nätverk fungerar åt många håll och det är till allas nytta att vi hjälper varandra.

Vill du så går det alltid att på något vis vara med i beslutsfattande och påverka. Det kräver ofta eget initiativ och hårt arbete. Det viktiga att komma ihåg är att trots att det är möjligt att påverka så betyder det inte att resultatet alltid är det som du önskar dig. Även de högsta hönsen i Europaparlamentet vet att de inte alltid får sin vilja igenom, men de är ändå med och gör sitt bästa för att vardagen och framtiden ska vara den bästa möjliga.

Det enklaste sättet att påverka i EU är att rösta. Den 25 maj är det EU-val. Jag hoppas du tar din rätt att påverka och utnyttjar den då!

Beata Björkvall

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna

Specialmedarbetare för europaparlamentariker Nils Torvalds (sfp/rkp)

Blev du nyfiken på Eu och beslutsfattandet? På Europeiska Kommissionens hemsida för valet 2014 http://www.elections2014.eu/sv kan du bekanta dig närmare. Surfar du vidare inom Kommissionens hemsidor kan du hitta vilda mängder av information.