Sankarit

Samoajat ajattelevat 5 min mielessään kolmea henkilöä, joita he pitävät henkilökohtaisina sankareinaan. Tämän lisäksi kaikki saavat esittää sankareitaan. Vartio kirjoittaa ylös sankareiden nimet, heidän kansallisuutensa ja mikäli mahdollista sen, miten nämä sankarit tulivat kuuluisiksi, esim. urheilu, musiikki, kulttuuri, politiikka…

Merkitään ylös, mitkä sankarit (mikäli heitä on) on mainittu useammin kuin kerran ja mitkä toistuvat säännöllisesti.

Keskustelkaa: Oliko yllätyksiä tai olivatko jotkut sankarit tuntemattomia jollekin osallistujalle? Miksi? Ilmenikö minkäänlaista suuntausta koskien sankarin kansallisuutta tai sukupuolta? Jos, niin miksi useimmat sankarit ovat samaa kansallisuutta, kulttuuritaustaltaan tai sukupuoleltaan samanlaisia? Ovatko he kansallisia vai vieraita? Mikä saa meidät arvostamaan joitakin sankareita enemmän kuin toisia? Ovatko sankarit samanlaisia ympäri maailmaa? Miksi tai miksi ei?

Aktiviteetista voi sopia etukäteen, niin että kaikki voivat ottaa mukaansa sankarinsa valokuvia, äänilevyjä tai lehtileikkeitä. Kokoukseen voi myös tuoda aikakauslehtiä, joista voi poimia sankareita.

Ovatko sankarit hyviä esikuvia?

Jatkoaktiviteetti:

Miettikää paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen sankari, jota tulisi juhlia. Valmistakaa juhlat ja kutsukaa myös vieraita. Sankarin voisi olla joku, joka on osoittanut erityistä luonteenlujuutta tai saavuttanut jotain erityistä kamppaillessaan rasismia, muukalaisvihaa tai juutalaisvihamielisyyttä vastaan. Hän voi olla myös joku, joka on taistellut jonkun muun teeman, esimerkiksi AIDSia sairastavien suvaitsemisen puolesta.

Vinkki 2

Pohtikaa mielessänne suomalaisia sankareita, jota ihailette. Tehkää yhdessä listat naispuolisista ja miespuolisista sankareista. Kirjatkaa myös jokaisesta sankarista, mitä hän on tehnyt ja millainen hän oli henkilönä.

Keskustelkaa sankareista. Olisivatko hyviä roolimalleja? Näkyykö listassanne sukupuolistereotypioita? Minkälaisista ihmisistä tulee sankareita? Mitä arvoja sankarit edustavat? Onko miesten ja naisten välillä eroja? Näkyykö listassa stereotypioita suomalaisuudesta? Ovatko sankarit hyviä esikuvia?

Lähde: Compass