Epäoikeudenmukaisuus

Nuorempien ikäkausien sivuilta löytyy myös paljon hyviä vinkkejä.

Vinkki 1

Samoajat etsivät kotoa ruoka-aineksen, jonka parasta ennen -päivä on äsken mennyt tai jota ei kukaan perheestä aio syödä, ja tuo sen mukanaan kokoukseen. Kokouksessa laitetaan ruokaa kaikkien aineksista.

Aktiviteetin idea on kuvastaa yltäkylläisyyttä, jossa elämme länsimaissa. Keittiön kaapissa oli yksinkertaisesti ruo

Rwanda4

kaa, jota ei kukaan huolinut ja josta pystyimme laittamaan jotakin. Samalla se myös kuvastaa yhteistyön voimaa, miten voimme saada paljon paremman lopputuloksen kun kaikki tuovat jotakin. Keskustelkaa: Miltä ruoka maistui? Olisitteko kaivanneet muita aineksia? Mitä aineksista pystyi laittamaan? Minkälainen ruoka olisi ollut jos teillä olisi ollut ainoastaan yksi aines? Miten on köyhissä maissa? Onko kaikilla aineksia maittaviin annoksiin? Ovatko resurssit oikeudenmukaisesti jaettuja?

Vinkki 2

Katsokaa elokuvaa köyhyydestä tai nälästä. Puolet ryhmästä istuu sohvalla ja syö popcorneja. Toinen puoli istuu lattialla eikä saa popcorneja. Vaihtakaa rooleja puolivälissä.

Keskustelkaa: Miltä tuntui, kun oli vähemmän syötävää kuin muilla? Miksi joillakuilla on enemmän? Mitä voimme tehdä vähentääksemme eroja? Miltä oikea maailma näyttää? Kenellä on eniten popcorneja ja kenellä vähiten?

Lähde: Scouterna

Vinkki 3

Laita esille kuusi tyhjää ämpäriä sekä 20 l vesikanisteri. Merkkaa ämpäreihin seuraavat asiat: 1. ruoka ja juoma, 2. wc, 3. tiskaus, 4. pyykinpesu, 5. henkilökohtainen hygienia, 6. siivous.

Samoajien tehtävä on jakaa 20 l vettä sen mukaan mitä he uskovat käyttävänsä päivittäin. Käyttäkää litramittaa apuna.

Vesipula, tai pula puhtaasta vedestä, on yksi isoimmista haasteista, joita täytyy ratkaista nälän, köyhyyden ja sairauksien voittamiseksi. 20 l on mitä tarvitaan ihmisen välttämättömiin tarpeisiin päivittäin. Monella ei ole edes sen verran. Yli miljardi ihmistä on vailla vettä perustarpeisiinsa.

Länsimaissa käytämme 200 l vettä per henkilö päivässä. 10 l menee ruokaan ja juomaan, 40 l wc-käynteihin, 40 l tiskaukseen, 30 l pyykinpesuun, 70 l henkilökohtaiseen hygieniaan ja 10 l siivoukseen.

Kun samoajat ovat valmiita, voitte keskustella siitä paljonko vettä käytämme Suomessa päivittäin. Onko se järkevää? Paljonko samoajat itse käyttävät vettä? Voitteko tehdä jotakin vähentääksenne vesikulutustanne?

Vinkki 4

Jaa samoajat kahteen ryhmään. 1/3 kuuluu toiseen ja 2/3 toiseen. 1/3 edustaa maailman rikkaita ja 2/3 maailman köyhiä. Älä kerro samoajille, että osa on rikkaita ja osa köyhiä.

Tehtävänä on tehdä paperihahmoja. Paperiin on piiretty kolme kuvaa: neliö, tähti ja ympyrä. Samoajien tehävänä on irrottaa kuvat paperista. Rikkaat saavat saksia ja papereita, mutta köyhät saavat ainoastaan paperit. Rikkaat ovat tästä syystä valmiita ensin. Köyhät voivat erimerkiksi repiä kuvat paperista, mutta kuvien pitäisi olla irrotettu tarkasti viivojen mukaisesti. Jos köyhät ovat fiksuja, ehkä yrittävät lainata sakset ja ehkä onnistuvatkin tässä. Tärkeätä on kertoa, ettei toisilta saa ottaa mitään ilman lupaa.

Tehtävä kuvastaa sitä, että kaikilla on eri lähtökohdat. Toisilla on helpompaa ja toisilla vaikeampaa. Keskustelkaa asiasta.

Vinkki 5

Kirjoita eri maiden nimiä paperilapuille (1/5 teollisuusmaita, 4/5 kehittyviä maita). Jokaiselle osallistujalle jaetaan lappu ja sen mukana uusi kansalaisuus. Sen jälkeen jaetaan ryhmä siten, että kehittyvien maiden asukkaat ovat yksi ryhmä ja teollisuusmaiden asukkaat toinen ryhmä. Kerro, että osallistujat ovat maailman asukkaat ja karkkipussissa on käytettävissä olevat maailman luonnon­varat. Jaa  karkit siten, että teollisuusmaiden pieni ryhmä saa 4/5 karkeista ja kehittyvien maiden asukkaat vain 1/5. Tämän jälkeen kysy osallistujilta, mitä he pitävät tästä jaosta. Keskustelun jälkeen hän antaa ryhmille vapaat kädet päättää, mitä he tekevät saamillaan karkeilla.

Esim, jos paikalla on 10 ihmistä, tarvitaan 10 kansalaisuutta ja kymmenen karkkia, joista kaksi menee kahdeksalle kehitysmaan asukkaalle ja kahdeksan kahdelle teollisuusmaassa asuvalle. Aikaa kuluu max 10 min eli harjoitus on nopea.

Karkkien puuttuessa harjoituksen voi tehdä 10 tuolin avulla. 10 vapaaehtoista istuu 10 tuolille. Heille jaetaan kansallisuus-laput. Tuolit jaetaan uudelleen siten, että 2 teollisuusmaiden kansalaista saa 8 tuolia käyttöönsä (voi vaikka mukavasti makoilla tuoleilla) ja 8 kehittyvien maiden asukasta saavat istua jäljelle jääneille kahdelle tuolille. Luvassa paljon naurua ja mieleenpainuva hetki, joka havainnollistaa kulutuksen epärei­luuden. Lopuksi kysytäänryhmältä; ”raadilta”, onko tuolit jaettu reilusti, ja miltä eri tuoleilla istuvista tuntuu.

Esimerkkejä maista, teollisuusmaat ovat ensimmäisenä kullakin rivillä, muut kehittyviä maita.

Yhdysvallat • Tansania • Kenia • Etelä-Afrikka • Ghana

Australia • Pakistan • Intia • Indonesia • Turkki

Japani • Mongolia • Pohjois-Korea • Iran • Jemen

Ranska • Albania • Kiina • Peru • Bolivia

Suomi • Argentiina • Brasilia • Uruguay • Togo

Lähde: Tuumasta toimeen

Lisävinkki

Vinkki 6

Myös Suomessa on epäoikeudenmukaisuutta. Miltä tuntuisi olla koditon? Pystyisitkö elämään pahvilaatikossa? Miten pysyisit lämpimänä? Mitä söisit? Kokeilkaa yksi yö. Valitkaa turvallinen paikka, esimerkiksi kolon piha tai pyytäkää lupaa yöpyä haastavammassa paikassa. Hankkikaa pahvilaatikoita. Nukkukaa niissä. Keskustelkaa kokemuksesta jälkikäteen. Voitte mielellään tutustua kodittomien kanssa työskentelevään järjestöön etukäteen, esimerkiksi Vailla vakinaista asuntoa ry:hen.

Lähde: The Scouts Association

Vinkki 7

Laittakaa ruokaa yhdellä eurolla per syöjä. Yksi euro on YK:n raja äärettömälle köyhyydelle. Kattakaa pöytä hienosti. Ruokaan saa käyttää ainoastaan se, mitä euroilla on ostanut. Ylimääräisiä mausteita tms. ei sallita. Voitte kutsua vieraita illalliselle. Pystyisittekö elämään eurolla päivässä? Muistakaa, että rahan pitäisi riittää paljon muuhunkin kuin yhteen ruokailuun. Minkälainen on köyhyys ja nälkä Suomessa? Pystyvätkö kaikki täällä syömään itsensä kylläiseksi? Mitä ruoka meistä, arvoistamme ja harrastuksistamme kertoo? Onko muualla maailmassa erityisruokavalioita?

Lähde: Scouterna

Vinkki 8

Jokaiselle vartiolle annetaan pussi, jossa on erivärisiä ilmapalloja. Pusseissa on eri määrä ja eriväriset ilmapallot. Vartioiden tehtävänä on puhaltaa niin monta ilmapalloa kuin mahdollista kolmen minuutin aikana. Valkoisista ilmapalloista saa kolme pistettä, muista yhden pisteen. Lopputulos on, että ne joilla oli paljon ja oikeanvärisiä sai paljon pisteitä ja muut vähän. Keskustelkaa:

Miltä tuntui saada paljon pisteitä?

Miltä tuntui saada vähän?

Miltä tuntui saada paljon tai vähän ilmapalloja alussa? Mitkä muut seikat vaikuttivat lopputulokseen?

Millaisissa tilanteissa lähtökohdat ovat vinoutuneita yhteiskunnassa? Miten voimme vaikuttaa tähän? Mikä on oikeudenmukaisuus?

Lähde: Scouterna