Minua kuullaan

Muun muassa seuraavien aktiviteettien kautta samoaja oppii ilmaisemaan mielipiteensä. Aktiviteettikuvaus löytyy linkin kautta.

Kuvaaja: Mikko Roininen

Kuvaaja: Mikko Roininen

Leonardo da Vinci kalpenee

 • Järjestämme lippukunnassamme lyhytelokuvafestivaalit

Miettikää festivaalien teemaa kunnolla. Onko jokin asia, mikä on teille erityisen tärkeä? Esim. globaali oikeudenmukaisuus, Itämeri, vähemmistöjen oikeudet…

 • Toimitamme lippukuntalehden kaksi numeroa.

Valitkaa numeroille teemat. Kansainvälinen partiointi? Seurakuntavaalit? Vaikuttaminen partiossa? tms.

Mallikansalainen

 • Kirjoitamme ja kuvitamme ryhmän omaa blogia

Vinkki:Jaa pareille/vartioille blogiteksti irrotettuna kappaleiksi. Aluksi kappaleet levitellään pöydälle ja luetaan. Sen jälkeen ne järjestetään peräkkäin siten, että syntyy mahdollisimman hyvä teksti. Lopuksi verrataan alkuperäistä versiota parin päättämään järjestykseen ja pohditaan, millaisin perustein rakenne valittiin. Miten lopputulos erosi alkuperäisestä?

Blogikirjoitusta tai videblogia voi suunnitella tämän kysymyslistan avulla. Yritä vastata kaikkiin kysymyksiin. Mieti jokaiseen kohtaan useampia vaihtoehtoja ja valitse niistä sinusta kiinnostavin. Valmiissa kirjoituksessa tai videossa ei tietenkään tarvitse käyttää näitä kaikkia.

Oma havaintosi tärkeäksi kokemastasi aiheesta. Mihin yhteiskunnalliseen ilmiöön tai keskusteluun havainto liittyy? Mihin uutiseen tai ajankohtaiseen asiaan havainto liittyy? Mitä omia kokemuksiasi aiheeseen liittyy? Mitä tunteita havainto herättää sinussa? Keitä asia koskee suoraan tai välillisesti? Ketkä ovat siitä vastuussa? Mitä ongelmia asiassa on / se aiheuttaa? Mikä on ratkaisuehdotuksesi?

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

 • Toteutamme ryhmällemme omat nettisivut

Vinkit

Omat mietteet

 • Oikea ja väärä

Järjestäkää väittely.

Vinkkejä väittämistä.

Tekoja pallomme hyväksi

 • Kilpailemme, kuka ryhmästämme saa eniten aikaan muutosta muiden ihmisten käytöksessä ympäristöä kohtaan.

Apuna voitte käyttää ekologisen jalanjäljen laskureita.

 • Selvitämme lippukuntamme ympäristövaikutuksia. Teemme kolme toteuttamiskelpoista ehdotusta lippukunnan toiminnan ympäristörasituksen vähentämiseksi ja esittelemme ne lippukunnan hallitukselle tai johtajistolle.

Miettikää kunnolla, miten esitätte asian lippukunnan johtajistolle.

 • Teemme kantaa ottavan tai informatiivisen ympäristöaiheisen valokuvasarjan, videon tai jutun paikallislehteen / Partio-lehteen / lippukunnan juhlaan tms.

Vinkkejä

Oma lippukunta mansikka

 • Opettelemme lippukunnan eri pestien tehtävänkuvat
 • Osallistumme lippukunnan kokoukseen ja käytämme kokouksessa puheenvuoron.

Vinkki

Suomi synnyinmaa

 • Aloitteellinen kansalainen

Tutustukaa kansalaisaloitteen tekemiseen.

Voitte myös tehdä vetoomuksen. Vinkkejä siihen löytyy täältä.

Voitte myös viedä terveisiänne kunnan päättäjille.

 • Kunnallisdemokratiaa

Vierailkaa kunnanvaltuuston kokouksessa ja sopikaa tapaaminen valtuutetun kanssa. Kertokaa myös mielipiteistänne.

 • Tutustun kotikunnan nuorisovaltuustoon tai nuorisoparlamenttiin

Taustatietoa

 • Tutustumme alueellamme toimivien muiden kansalaisjärjestöjen toimintaan

Tutustukaa sekä ihmisiin ja heidän arvomaailmaansa, että siihen vaikuttamistyöhön, mitä järjestö tekee.

Kyseessä voi olla esimerkiksi SPR, Nuoret kotkat, Pioneerit, 4H, Amnesty, Greenpeace, Maan ystävät, Kirkon ulkomaanapu, Lions, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pohjola-Norden.

Pyhistä sanoista tekoihin

 • Seurakuntavaalit

Äänestäkää seurakuntavaaleissa.

Taustatietoa: Seurakuntavaaleissa kaikki 16-täyttäneet ja konfirmoidut kirkon jäsenet saavat äänestää. Tutustu partiolaisten omiin vaalisivuihin.

Vinkki: Aloittakaa keskustelemalla samoajien suhtautumisesta äänestämiseen seurakuntavaaleissa. Aikovatko?  Jaa ryhmä vastausten perusteella ”kyllä”, ”ei” ja ”en tiedä” – ryhmiin. Ryhmien tehtävänä on tehdä lista siitä miksi äänestäisivät ja miksi ei. Noin 15 min päästä ryhmät esittelevät mielipiteensä muille. Seuraavaksi tehtävänä on tehdä galluphaastattelut pareittain. Sopikaa montako henkilöä jokainen pari kysyy aikooko hän äänestää seurakuntavaaleissa ja miksi. Sopikaa myös milloin kaikkien pitää olla takaisin kololla. Lähtekää ulos etsimään haastateltavia.

Käykää läpi tulokset kun kaikki ovat takaisin. Tehkää taulukko vastauksista (kyllä, ei, en tiedä). Laskekaa prosenttiosuuksia. Luetelkaa myös syitä. Julkaiskaa tulokset esimerkiksi lippukunnan lehdessä.

Keskustelkaa: Miltä tuntui haastatella vieraita ihmisiä? Miten ihmiset reagoivat? Oliko vaikeata? Oliko tulokset yllättäviä? Voiko tuloksia yleistää? Kannattaisiko jotakin tehdä toisella tavalla ensi kerralla? Kertovatko tilastot totuuden? Mitä mieltä samoajat ovat äänestämisestä?

Lähde: Compass